Kế hoạch công tác Tháng 10/ 2021


         

PHÒNG GD&ĐT TX ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON KIM SƠN

      Số:..... /KH- MNKS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 

                                                                      Kim Sơn, ngày 01 tháng 10  năm  2021

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 10

NĂM HỌC 2021 - 2022

I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

- Họp hội đồng đánh giá công tác tháng 9, đề ra phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 10. Thống nhất chương trình dạy tháng 10

- Triển khai thực hiện chủ đề năm học: Xây dựng trường mầm non xanh, an toàn, thân thiện tiếp. Triển khai và thực hiện các chuyên đề, hội thi trong năm học. Chuyên đề: "Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm" giai đoạn 2021- 2025, Chuyên đề " Nâng cao chất lượng giáo dục kỹ năng tình cảm xã hội cho trẻ trong trường mầm non Kim Sơn"

- Xây dựng kế hoạch và nội quy và văn hóa ứng xử trong nhà trường

- Triển khai các phong trào thi đua

- Phát động phong trào thi đua đợt 1.

- Kiểm tra nội bộ theo kế hoạch tháng 10

- KT thực hiện nhiệm vụ năm học.

- Tổ chức HN CB VC và NLĐ

II. Nhiệm vụ cụ thể

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

NGƯỜI THỰC HIỆN

Tuần 1

Ngày 04/10- đến ngày 09 tháng 10

- Họp hội đồng, thống nhất chương trình,

- Triển khai và thực hiện các chuyên đề- Phát động phong trào thi đua đợt 1: Thời gian: t9, 10,11, 12: " Trang trí và xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm tại các nhóm lớp"

- TT CB,GV,NV

- PHT phụ trách chuyên môn

- Công đoàn, BGH, tập thể GV, NV các nhóm lớp

 

 

 

Tuần 2

từ ngày

11 đến ngày 16/10

- Kiểm tra nội bộ

- Tổ chức chuyên đề: Nâng cao chất lượng giáo dục kỹ năng tình cảm xã hội cho trẻ trong trường mầm non Kim Sơn thông qua các hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm thực tế cho trẻ tại vườn trường

- SH tổ chuyên môn

Ban KTNB thực hiện theo KH tháng 10

Các khối lớp

Tuần 3

Từ ngày 18/10 đến 23 tháng 10

- Tổ chức HN CB VC và NLĐ

- Thực hiện BDCNTT, BDCM

- Tổ chức thi giữa các khối lớp hoạt động ngoại khóa về cách tổ chức các hoạt động ngoài trời, thăm dạo

- PHT phụ trách chuyên môn, các TTCM

 

 

Tuần 4 từ ngày 25 tháng 10 đến 30 tháng 10

- Kiểm tra nội bộ theo kế hoạch trong tháng

-Họp chuyên môn các tổ

 

- Ban KTNB

 

 Các thành viên trong tổ

 

 

 

Nơi nhận:

- PGD & ĐT (b/c)

- CTCĐ (p/h)

- Các đồng chí PHT (t/h)

- Lưu h/c

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

Nguyễn Thị Lương

 

 

 

 

                                                                                                        

                   


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu