THÔNG BÁO TUYỂN SINH 

Trường MN Kim Sơn thông báo: Nhà trường bắt đầu tuyển sinh trẻ e trong độ tuổi mầm non kể từ ngày 15/08 - 18/08/2018 Thời gian: Buổi sáng: Từ 7h30 phút - 11h00 phút Buổi chiều : Từ 13h30 đến 16h30 phút Hồ sơ tuyển sinh gồm: 1. Giấy khai sinh bản chính phô tô( bản sao công chứng) 2. Sổ hộ khẩu ( Bản phô tô) 3. Thẻ khám chữa bệnh cho trẻ e từ 0-6 tuổi ( Phô tô) Ghi chú: Nếu trẻ thuộc đối tượng chính sách ( Hộ nghèo, cận nghèo, khuyết tật, con gia đình chính sách ...) khi đi tuyển sinh mang theo hồ sơ minh chứng. Trân trọng thông báo!

 

Tài chính công khai thứ 5 ngày 31 tháng 8/2017 

Tống số học sinh : 254 , tống số tiền ăn 3.048.000 đ Điểm Trung tâm: 197, số tiền ăn: 2.364.000 đ Điểm lẻ Nhuệ Hổ : 57 Hs, Sooe tiền ăn 684.000 đ

 

Thực đơn tháng 5 /2020 

Thực đơn cho bé MG 5-6 Tuổi