Thực đơn tháng 01/2021 


 

Thực đơn tháng 12/2020  

Thực đơn tháng 11/2020  

Thực đơn tháng 10/2020  

Thực đơn tháng 9/2020  

Thực đơn tháng 5 /2020  

Thực đơn cho bé MG 5-6 Tuổi

Thực đơn của bé  

Tài chính công khai thứ 3, 9/5/2017