Giới thiệu về nhà trường


Trường mầm non Kim Sơn được thành lập từ ngày 01/09/1974 đến nay vừa tròn 45 năm trong " sự nghiệp trồng người", trường Mầm non Kim Sơn thực sự là trường đi đầu trong công tác chăm sóc giáo dục, hằng năm huy động trẻ đến trường từ 350 - 400 học sinh, có từ 10 - 16 lớp học với hai điểm trường được quy hoạch khuôn viên xanh - sạch - đẹp tạo môi trường học tập thân thiện cho trẻ đã để lại ấn tượng, chỗ đứng vững chắc trong lòng nhân dân.

Trường được công nhận trường chuẩn quốc gia đầu tiên bậc học mầm non huyện Đông Triều, trường đã đạt được những thành tích đáng tự hào trong công tác chăm  sóc nuôi dưỡng, thành tích của nhà trường được ghi nhận bằng những bằng khen giấy khen : Bằng khen của Thủ  tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, Phòng Giáo dục - Đào tạo Thị xã Đông Triều. 45 năm trong " sự nghiệp trồng người" nhà trường đã tô thêm trang sử vàng truyền thống của quê hương Kim Sơn tươi đẹp để lại rạng rỡ non sông đất nước. Phát huy truyền thống vẻ vang, 45 năm qua trường mầm non Kim Sơn quyết tâm xây dựng nhà trường vững mạnh hơn. Xứng đáng là điểm sáng về giáo dục ở vùng đông bắc của tổ quốc, không ngừng đổi mới quản lý nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ, quyết tâm giữ vững trường chuẩn quốc gia giai đoạn II .

                                                                      *******                                                                

                                                        SỨ MỆNH VÀ TẦM NHÌN

1/Sứ mệnh:

 - Giáo dục trẻ phát triển toàn diện về trí tuệ,thể chất và tinh thần.

2/ Mục tiêu:

- Xây dựng cho trẻ phát triển khả năng tư duy và tính độc lập.

- Tạo điều kiện cho trẻ phát huy hết khả năng tiềm ẩn.

- Hướng dẫn trẻ năng động có kỹ năng giao tiếp ứng sử và biết quan tâm đến với mọi người.

3/ Định hướng:

- Áp dụng chương trình Mầm non mới

- Khả năng phát triển ngôn ngữ và phát triển tư duy

- Phấn đấu trường chuẩn quốc gia giai đoạn II. Được xây dựng khuôn viên 5000 - 6000m2.thiết kế phù hợp với xu thế phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa.Bao gồm:Sân chơi ngoài trời đa dạng, có vườn rau của bé, có vườn sinh vật cảnh và cây bóng mát.

- Các lớp rộng rãi thoáng mát, tất cả các lớp đều được trang trí đẹp giúp trẻ phát huy trí tưởng tượng, khả năng sáng tạo.

4/ Tầm nhìn:

- Là một trong những trường Mầm non có chất lượng chăm sóc giáo dục cao. Để phát triển tiềm năng của con trẻ và luôn là nơi gửi gắm tin cậy của các bậc phụ huynh khi đưa trẻ tới trường.

5/ Thông tin đội ngũ:

 

1.Họ và tên : Nguyễn Thị Ngọc Sang

Chức vụ : Hiệu trưởng

Ngày sinh : 12/11/1980

Ngày vào Đảng : 19/10/2003

Trình độ chuyên môn : Đại học GDMN

Năm vào ngành :1999

Thành tích đã đạt : CSTĐ cấp cơ sở

ĐT : 0969.269.558 mn.xs.ntnsang@dongtrieu.edu.vn

2.Họ và tên : Đoàn Thị Hiền 

Chức vụ : Phó hiệu trưởng

Ngày sinh : 

Ngày vào Đảng : 

Trình độ chuyên môn : Đại học GDMN

Năm vào ngành : 

Thành tích đã đạt : CSTĐ cấp cơ sở

ĐT : 

Email: 

 

3.Họ và tên : Lê Thị Hà

Chức vụ : Phó hiệu trưởng

Ngày sinh : 05/06/1969

Ngày vào Đảng :

Trình độ chuyên môn : Đại học GDMN

Thành tích đã đạt : CSTĐ cấp cơ sở

Năm vào ngành: 1997

ĐT : 0365012142

Email:mn.dc.htthanh@dongtrieu.edu.vn

4.Họ và tên : Nguyễn Thị Anh Vân

Chức vụ : Giáo viên - Chủ Tịch Công Đoàn

Ngày sinh : 09/10/1977

Ngày vào Đảng : 27/10/2008

Trình độ chuyên môn : Đại học GDMN

Thành tích đã đạt : CSTĐ cấp cơ sở

Năm vào ngành : 1998

ĐT: 0988.423.877

Email: mn.ks.ntavan@dongtrieu.edu.vn

5.Họ và tên : Nguyễn Thị Nhuấn

Chức vụ : Giáo viên

Ngày sinh : 29/01/1965

Ngày vào Đảng :

Trình độ chuyên môn :Cao đẳng MN

Năm vào ngành :1983

Thành tích đã đạt : GVDG cấp cơ sở

ĐT : 01668.804.373

Email: mn.ks.ntnhuan@dongtrieu.edu.vn

6.Họ và tên : Trần Thị Hằng

Chức vụ : Giáo viên

Ngày sinh : 27/12/1978

Ngày vào Đảng:

Trình độ chuyên môn : Cao đẳng MN

Năm vào ngành : 1998

Thành tích đã đạt : CSTĐ cấp cơ sở

ĐT : 01252.011.823

Email: mn.ks.tthang@dongtrieu.edu.vn

7.Họ và tên : Đặng Thị Huyến

Chức vụ : Giáo viên

Ngày sinh : 20/07/1964

Ngày vào Đảng:

Trình độ chuyên môn : Cao đẳng MN

Năm vào ngành : 1984

Thành tích đã đạt : GVDG cấp cơ sở

ĐT : 01673.828.519

Email: mn.ks.dthuyen@dongtrieu.edu.vn

 

 

 

8.Họ và tên : Dương Thị Thu Hương

Chức vụ : Giáo viên

Ngày sinh : 04/11/1979

Ngày vào Đảng:

Trình độ chuyên môn : Đại học GDMN

Năm vào ngành : 2002

Thành tích đã đạt :

ĐT : 0972.552.388

Email: mn.ks.dtthuong@dongtrieu.edu.vn

9.Họ và tên : Lê Thị Dung

Chức vụ : Giáo viên

Ngày sinh : 08/02/1977

Ngày vào Đảng:

Trình độ chuyên môn : Đại học GDMN

Năm vào ngành :2002

Thành tích đã đạt : GVDG cấp cơ sở

ĐT : 01695.855.340

Email: mn.ks.ltdung@dongtrieu.edu.vn

10.Họ và tên : Nguyễn Thị Hồng

Chức vụ : Giáo viên

Ngày sinh : 12/10/1979

Ngày vào Đảng:

Trình độ chuyên môn : Đại học GDMN

Năm vào ngành :1997

Thành tích đã đạt : CSTĐ cấp cơ sở

ĐT : 0975.366.478

Email: mn.ks.nthong@dongtrieu.edu.vn

11.Họ và tên : Vũ Thuý Vân

Chức vụ : Giáo viên

Ngày sinh : 25/08/1980

Ngày vào Đảng:

Trình độ chuyên môn : Cao đẳng MN

Năm vào ngành : 2003

Thành tích đã đạt : GVDG cấp tỉnh

ĐT : 01653.302.998

Email: mn.ks.vtvan@dongtrieu.edu.vn

12.Họ và tên : Nguyễn Thị Tươi

Chức vụ : Giáo viên - Tổ trưởng

Ngày sinh : 11/05/1988

Ngày vào Đảng :

Trình độ chuyên môn : Cao đẳng MN

Thành tích đã đạt : GVDG cấp trường

Năm vào ngành : 2009

ĐT : 01283.136.388

Email: mn.ks.nttuoi@dongtrieu.edu.vn

13.Họ và tên : Phạm Thị Thu Nga

Chức vụ : Giáo viên

Ngày sinh : 16/08/1979

Ngày vào Đảng:

Trình độ chuyên môn : Đại học GDMN

Năm vào ngành :2002

Thành tích đã đạt : GVDG cấp cơ sở

ĐT :  01638.535.589

Email: mn.ks.pttnga@dongtrieu.edu.vn

14.Họ và tên : Trần Thanh Huyền

Chức vụ : Giáo viên

Ngày sinh : 04/10/1981

Ngày vào Đảng :

Trình độ chuyên môn :Cao đẳng MN

Năm vào ngành :2002

Thành tích đã đạt : CSTĐ cấp cơ sở

ĐT : 0983.742.421

Email: mn.ks.ttthuyen@dongtrieu.edu.vn

15.Họ và tên : Hoàng Thị Thanh Tâm

Chức vụ : Giáo viên

Ngày sinh : 10/02/1979

Ngày vào Đảng :

Trình độ chuyên môn : Trung cấp MN

Năm vào ngành : 2010

Thành tích đã đạt : GVDG cấp cơ sở

ĐT : 01266.424.333

Email:

16.Họ và tên : Cao Thị Ngọc

Chức vụ : Giáo viên

Ngày sinh : 05/06/1987

Ngày vào Đảng:

Trình độ chuyên môn : Cao đẳng MN

Năm vào ngành : 2012

Thành tích đã đạt : GVDG cấp trường

ĐT: 0972.861.335

Email:

17.Họ và tên : Đỗ Thị Nhấn

Chức vụ : Giáo viên

Ngày sinh : 27/05/1992

Ngày vào Đảng:

Trình độ chuyên môn :Trung cấp MN

Năm vào ngành :2012

Thành tích đã đạt : GVDG cấp trường

ĐT: 01648727187

Email:

18.Họ và tên : Nguyễn Thị Xuyến

Chức vụ : Giáo viên

Ngày sinh : 31/08/1982

Ngày vào Đảng :

Trình độ chuyên môn : Trung cấp MN

Năm vào ngành : 2011

Thành tích đã đạt : GVDG cấp cơ sở

ĐT :  0919.750.363

Email: mn.tl.ntxuyen@dongtrieu.edu.vn

19.Họ và tên : Lê Thị Biển

Chức vụ : Giáo viên

Ngày sinh : 26/08/1985

Ngày vào Đảng:

Trình độ chuyên môn : Trung cấp Mầm non

Năm vào ngành : 2015

Thành tích đã đạt :

ĐT: 0936.914.842

Email:

20.Họ và tên : Nguyễn Thị Thu Hường

Chức vụ : Giáo viên

Ngày sinh : 20/08/1985

Ngày vào Đảng:

Trình độ chuyên môn :  Trung cấp MN

Năm vào ngành : 2014

Thành tích đã đạt : 

ĐT :  01664.926.958

Emai:

21.Họ và tên : Nguyễn Thị Huệ

Chức vụ : Giáo viên

Ngày sinh : 12/08/1992

Ngày vào Đảng:

Trình độ chuyên môn : Trung cấp MN

Năm vào ngành :2012

Thành tích đã đạt : GVDG cấp trường

ĐT : 01679.546.150

Email:

22.Họ và tên : Lê Thị Thơm

Chức vụ : Giáo viên

Ngày sinh : 27/08/1991

Ngày vào Đảng:

Trình độ chuyên môn : Trung cấp MN

Năm vào ngành :2012

Thành tích đã đạt : GVDG cấp trường

ĐT :  01648.502.114

Email :

23.Họ và tên : Lê Thị Hiền

Chức vụ :Giáo viên

Ngày sinh : 09/08/1989

Ngày vào Đảng:

Trình độ chuyên môn : Cao đẳng MN

Năm vào ngành : 2011

Thành tích đã đạt : GVDG cấp trường

ĐT: 01656.274.430

Email:

24.Họ và tên : Nguyễn Thị Hiền

Chức vụ :Giáo viên

Ngày sinh : 26/03/1990

Ngày vào Đảng:

Trình độ chuyên môn :Trung cấp MN

Năm vào ngành :2011

Thành tích đã đạt : GVDG cấp trường

ĐT : 01657.381.826

Email:

25.Họ và tên : Nguyễn Thị Phương Anh

Chức vụ : Giáo viên

Ngày sinh : 16/09/1992

Ngày vào Đảng:

Trình độ chuyên môn :Trung cấp MN

Năm vào ngành :2012

Thành tích đã đạt : GVDG cấp trường

ĐT : 0988.443.896

Email:

 

 

26.Họ và tên : Bùi Thị Huệ

Chức vụ : Giáo viên

Ngày sinh : 04/05/1989

Ngày vào Đảng:

Trình độ chuyên môn :Trung cấp MN

Năm vào ngành :2011

Thành tích đã đạt : GVDG cấp trường

ĐT : 01677.892.634

Email:

27.Họ và tên : Lê Thị Trải

Chức vụ : Giáo viên

Ngày sinh : 08/09/1990

Ngày vào Đảng:

Trình độ chuyên môn :Trung cấp MN

Năm vào ngành :2011

Thành tích đã đạt : GVDG cấp trường

ĐT :  01667.246.881

Email:

28.Họ và tên : Nguyễn Thị Hương

Chức vụ : Giáo viên

Ngày sinh : 02/08/1987

Ngày vào Đảng:

Trình độ chuyên môn :Trung cấp MN

Năm vào ngành : 2010

Thành tích đã đạt : GVDG cấp trường

ĐT : 0982.281.183

Email:

 

29.Họ và tên : Nguyễn Thị Tuyết

Chức vụ : Nhân viên HC

Ngày sinh : 20/05/1968

Ngày vào Đảng:

Trình độ chuyên môn : Hành chính

Thành tích đã đạt : LĐTT xuất sắc

Năm vào ngành : 2009

ĐT: 01689.066.385

Email: mn.sm.pthuong@dongtrieu.edu.vn

30.Họ và tên : Lê Thị Thúy Ân

Chức vụ : Nhân viên YT

Ngày sinh : 12/02/1985

Ngày vào Đảng:

Trình độ chuyên môn : Trung cấp Y tế

Năm vào ngành : 2012

Thành tích đã đạt : LĐTT xuất sắc

ĐT: 01688.436.966

Email: