Kế hoạch công tác tháng 10/2020


PHÒNG GD&ĐT H ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON KIM SƠN

 

    
   
Số:       KH/MN- KS

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

             Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 

 

         Kim Sơn, ngày 01 tháng 10  năm 2020

                                                                                                          

 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 10

NĂM HỌC 2020 - 2021

I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

- Họp hội đồng đánh giá công tác tháng 9, đề ra phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 10. Thống nhất chương trình dạy tháng 10

- Tiếp tục triển khai và thực hiện các chuyên đề: " Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm…", Chuyên đề" Nâng cao chất lượng bữa ăn cho trẻ trong trường mầm non"

- Phát động phong trào thi đua đợt 1.

- Kiểm tra nội bộ theo kế hoạch tháng 10

- Tổ chức các hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm thực tế cho trẻ tại vườn trường

- KT thực hiện nhiệm vụ năm học.

- Tổ chức HNVC và NLĐ

II. Nhiệm vụ cụ thể

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

NGƯỜI THỰC HIỆN

Tuần 1

Ngày 05/10- đến ngày 10 tháng 10

- Họp hội đồng, thống nhất chương trình,

- Triển khai và thực hiện các chuyên đề- Phát động phong trào thi đua đợt 1: Thời gian: t9, 10,11, 12: "Trang trí và xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm tại các nhóm lớp"

 

 

- TT CB,GV,NV

- PHT phụ trách chuyên môn

- Công đoàn, BGH, tập thể GV, NV các nhóm lớp

 

 

 

Tuần 2

từ ngày

12 đến ngày 17 /10

- Kiểm tra nội bộ:

- Tổ chức HNVC và NLĐ

Ban KTNB thực hiện theo KH tháng 10

Các khối lớp

Tuần 3

Từ ngày 20/10 đến 25 tháng 10

- Thực hiện BDCNTT, BDCM- Tổ chức thi giữa các khối lớp hoạt động ngoại khóa về cách tổ chức các hoạt động ngoài trời, thăm dạo

 

- PHT phụ trách chuyên môn, các TTCM

 

 

Tuần 4 từ ngày 27 tháng 10 đến 01 tháng 11

- Kiểm tra nội bộ theo kế hoạch trong tháng

-Họp chuyên môn các tổ

 

- Ban KTNB

 

 Các thành viên trong tổ

 

 

 

Nơi nhận:

- PGD & ĐT (b/c)

- CTCĐ (p/h)

- Các đồng chí PHT (t/h)

- Lưu h/c

 

                           HIỆU TRƯỞNG

 

                                ( Đã ký )

 

 

                         Nguyễn Thị Lương


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu