Kế hoạch công tác tháng 10/2018


PHÒNG GD&ĐT TX ĐÔNG TRIỀU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON KIM SƠN

Độc Lập - Tự do - Hạnh Phúc

                                                                                                                              

                    KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 10/2018

THỜI GIAN

 

NỘI DUNG

NGƯỜI THỰC HIỆN

Ngày 01/10/2018 (7h30 đến 8h00)

- Họp BGH;

- Đánh giá công tác tháng 8 thống nhất nhiệm vụ tháng 9/2018;

- Hội ý BGH vào thứ 2 hàng tuần

- Ban giám hiệu

Ngày 06/10/2018 

- Họp Hội đồng nhà trường

- Đánh giá công tác tháng 9; Triển khai nhiệm vụ tháng 10/2018;

- Dự sinh hoạt chuyên môn; duyệt giáo án

- CB,GV,NV toàn trường

- HP chuyên môn 

Ngày 01/10 – 31/10/2018

 Theo dõi công văn - Thực hiện các nhiệm vụ của kế toán phụ đã được phân công

- Theo dõi chấm công thực hiện làm thêm giơ

- Đ/c Tuyết - HC

Ngày 01/10 – 05/10/2018

- Trang trí lớp theo chủ đề; sắp xếp đồ dùng, đồ chơi ngăn nắp, có khoa học

- PHT chỉ đạo tới GV 

Ngày 01- 10/10/2018

 Tiếp tục tu sửa CSVC; mua bổ sung thiết bị phòng máy; 

- Đ/c Sang – HT chỉ đạo

Ngày 01- 10/10/2018 

 Rà soát, hoàn thiện hồ sơ minh chứng KĐCL

- Rà soát, hoàn thiện 5 tiêu chuẩn trường chuẩn QG MĐ2

- Hoàn thiện các báo cáo KĐCL và trường chuẩn quốc gia.

- Ban giám hiệu

Ngày 01- 31/10/2018  

- Tổ chức trung thu 2018

- Triển khai ND chương trình GD các độ tuổi; triển khai các nhóm, lớp XDMT GD lấy trẻ làm trung tâm theo chủ đề tháng 9.

- Lên KH dự giờ tháng 10

- Thực hiện chăm sóc nuôi dưỡng, bếp ăn bán trú, KT VS MT nhà bếp

- Phân công nhiệm vụ cho cấp dưỡng

- HP chuyên môn; GVCN các nhóm, lớp

- Đ/c Hiền - PHT

- Đ/c Hà - PHT

- Đ/c Hà - PHT

Ngày 01- 05/10/2018  - Thu các khoản tiền theo quy định tại các điểm - XD KH, tuyên truyền phòng chống dịch bệnh tại các nhóm, lớp

- Đ/c Tuyết – TQ

- Đ/c Ân – Y tế

Ngày 12- 20/10/2018 

- Dự giờ các nhóm, lớp theo kế hoạch

- Kỷ niệm ngày phụ nữ việt nam 20/10

- BGH, TTCM 

- CBGVNV

Ngày 23/10/2018  Hội nghị CB,VC,LĐ năm học 2018 – 2019 - Đ/c Sang – HT+ CTCĐ phối hợp chỉ đạo
Từ 25- 27/10/2018 - Kiểm tra nội bộ trường học - Ban kiểm tra NBTH
- Từ 26-30 /10/2018 - Duyệt sổ sách giáo viên - Ban giám hiệu
31/10/2018 - Họp Ban thi đua - Ban thi đua

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Nguyễn Thị Ngọc Sang

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu