Thống kê chất lượng đầu năm 2018-2019


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

   TRƯỜNG MN KIM SƠN

                                                     THỐNG KÊ CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM HỌC 2018 - 2019

Xếp loại

Thời gian ĐG

TS học sinh

Theo dõi sức khỏe trên biểu đồ

Đánh giá 5 lĩnh vực giáo dục

Ghi chú

PT Bình thường

SDD nhẹ cân

SDDthấp còi

Đạt

Chưa đạt

SL

Tỷ lệ

%

SL

Tỷ lệ

%

SL

Tỷ lệ

%

SL

Tỷ lệ

%

SL

Tỷ lệ

%

Đầu năm học

442

398

90

11

2,5

33

7,5

394

89

48

11

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu