Kế hoạch thực hiện công tác tháng 11/2021


 

     GD&ĐT TX ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON KIM SƠN

      Số: 421  /KH- MNKS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 

                                                                      Kim Sơn, ngày 01 tháng 11  năm 2021

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 11

NĂM HỌC 2021 - 2022

 

I.   NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

- Họp hội đồng đánh giá công tác tháng 10, đề ra phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 11

- Thống nhất chương trình và lên thực đơn tháng 11. Thực hiện các phương án phòng chống dich covid trong tình hình mới

- Thực hiện các hoạt động thi giáo viên dạy giỏi cấp trường

- Thực hiện các hoạt động phong trào chào mừng ngày ngày nhà giáo Việt Nam 20.11

- Tiếp tục thực hiện chuyên để " Xây dựng trường mầm non Lấy trẻ làm trung tâm" cấp trường

- Thực hiện công tác kiểm tra nội bộ trường học

- Bồi dưỡng chuyên môn theo kế hoạch tổ, chuẩn bị tốt các điều kiện cho GV tham gia dự thi GVG cấp cơ sở.

- Tiếp tục thực hiện phong trào thi đua giai đoạn 1: Trưng bày đồ dùng đồ chơi và trang trí tạo môi trường từ nguyên liệu tái sử dụng theo hướng mở

II. Nhiệm vụ cụ thể

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

NGƯỜI THỰC HIỆN

Tuần 1

Ngày 01/11- đến ngày 06/11

- Họp hội đồng đánh giá công tác tháng 10 thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 11, tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch trong tình hình mới

- Thống nhất chương trình dạy và lên thực đơn trong tháng

- Thực hiện các hoạt động chuyên đề tích hợp PP tiên tiến Stem

- Tiếp tục thực hiện thi GVG cấp trường

-BGH,TTCB,GV,NV trường

- Phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn

- Các tổ chuyên môn

- GV dạy CĐ, các GV dạy theo lịch đã phân công

Tuần 2

từ ngày 08

đến 13

- Tiếp tục tổ chức các hoạt động GVG cấp trường

 - KTNB theo kế hoạch

- BDCM theo tổ và họp chuyên môn các tổ

- GV dạy theo lịch phân công

-Các đc KT theo lịch phân công

Tuần 3

Ngày 15/11 – 20/11

- Tổ chức các hoạt động thi GVG cấp trường

- KTNB theo kế hoạch

- Tổ chức các hoạt động ngoại khóa chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20.11

- Các GV dạy theo lịch phân công

- Kiểm tra theo lịch

 

 

 

Tuần 4

Ngày 22- 27

- KTNB theo kế hoạch

- Họp chuyên môn các tổ nhận xét đánh giá xếp loại tháng 11

 

- BGH, GVCN các nhóm lớp

- Các GV có tên trong kH thực hiện

-Tổ nuôi

         

                                                    

Nơi nhận:

- PGD & ĐT (b/c)

- CTCĐ (p/h)

- Các đồng chí PHT (t/h)

- Lưu h/c

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Thị Lương

                                    


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu