Lịch thường trực phòng dịch covid-19 từ ngày 01 - 07/02/2021


PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU

       TRƯỜNG MN KIM SƠN

 

 

 

LỊCH THƯỜNG TRỰC

Phòng chống dịch viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút covid -19

( Từ ngày 01 - 07 /02/ 2021)

Stt

Họ và tên

Chức vụ/ chức danh

Ngày thường trực

   Ghi chú

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Chủ nhật

 

01/02

02/02

30/02

04/02

05/02

06/02

07/02

 

1

NguyễnThị Lương

Hiệu trưởng

x

 

 

 

x

 

 

 

2

Lê Thị ThúyÂn

NV – Y tế

x

x

x

x

x

x

x

 

3

Nguyễn Thị Hiền

GV -TPCM

x

 

 

 

x

 

 

 

4

ĐoànThị Hiền

Phó hiệu trưởng

 

x

 

 

 

x

 

 

5

Nguyễn Thị Tuyết

NV – Kế toán

 

x

 

 

 

x

 

 

6

Trần Thanh Huyền

GV- TTCM

 

 

x

 

 

 

x

 

7

Hoàng Thị Thanh

Phó hiệu trưởng

 

 

x

 

 

 

x

 

8

Nguyễn Thị Anh Vân

GV – CTCĐ

 

 

 

x

 

 

 

 

9

Lê Thị Trải

GV – BTĐTN

 

 

 

x

 

 

 

 

* Thời gian trực: Buổi sáng từ 7h 30'  đến 12h 00'; Buổi chiều từ 13h 00' đến 16h 30'

* Địa điểm: Tại 02 điểm trường  MN Kim Sơn

* Chế độ thông tin báo cáo: Trước 11h  30' trưa và trước 16h 00' báo cáo về ban giám  hiệu nhà trường                  

Nơi nhận:

-Phòng GD&ĐT để ( b/c)

- Các đ/c có tên để ( t/h)

- lưu; VT;CM.

Kim Sơn, ngày 28 tháng 01 năm 2021

          HIỆU TRƯỞNG

                ( Đã ký )

                Nguyễn Thị Lương

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu