LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3/6/2020


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3/6/2020
Từ ngày 15/6-19/6/2020 Nội dung Người thực hiện
Thứ 2 Tổ chức Hội nghị thổng kết 5 năm thực hiện chuyên đề TMNLTLTT giai đoạn 2016-2020 cấp trường Đ/c Sang
Thứ 3 Kiểm tra điểm lẻ Nhuệ Hổ Đ/c Thanh
Thứ 4 Kiểm tra bếp ăn điểm trung tâm Đ/c Thanh
Thứ 5 Họp BGK chấm SKKN-GPST Đ/c Hiền
Thứ 6 Hội ý Ban giám hiệu Đ/c Sang

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu