Thực đơn tháng 11/2020


PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MẦM NON KIM SƠN                                          Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
       
                                                                       THỰC ĐƠN THÁNG 11-2020  
Tuần 1+3 ( Tuần 1: từ ngày 2-6/11/2020; Tuần 3: từ 16-20/11/2020)  
       
Nhóm
 trẻ
Bữa phụ
sáng
Bữa chính trưa Bữa phụ chiều
Thứ 2 Sữa Bột Cơm nát-Thịt Bò+Thịt lợn hầm khoai tây-Canh bắp cải nấu xương Cháo Thịt Bò cà rốt
Thứ 3 Sữa Bột Cơm nát - Trứng đúc Thịt - Canh bí đỏ hầm xương Phở Gà rau ngót
Thứ 4 Sữa Bột Cơm nát - Thịt Kim Chi - Canh khoai sọ hầm xương Cháo xương Tôm cà rốt
Thứ 5 Sữa Bột Cơm nát - Thịt Gà+ Thịt Lợn rang gừng - Canh bí xanh hầm xương Bún xương cà chua
Thứ 6 Sữa Bột Cơm nát - Thịt sốt cà chua - Canh khoai tây hầm xương Cháo Gà bí đỏ
Mẫu
Giáo
Bữa phụ
sáng
Bữa chính trưa Bữa phụ chiều
Thứ 2 Sữa Bột Cơm - Thịt Bò+Thịt lợn hầm khoai tây - Canh bắp cải nấu xương Cháo Thịt Bò cà rốt
Thứ 3 Sữa Bột Cơm - Trứng đúc Thịt - Canh bí đỏ hầm xương Phở Gà rau ngót
Thứ 4 Sữa Bột Cơm - Thịt Kim Chi - Canh khoai sọ hầm xương Cháo xương Tôm cà rốt
Thứ 5 Sữa Bột Cơm - Thịt Gà+Thịt Lợn rang gừng - Canh bí xanh hầm xương Bún xương cà chua
Thứ 6 Sữa Bột Cơm nát - Thịt sốt cà chua - Canh khoai tây hầm xương Cháo Gà bí đỏ
Tuần 2+4 (Tuần 2: từ ngày 9-13/11/2020; Tuần 4 từ 23-27/11/2020)  
       
Nhóm
 trẻ
Bữa phụ
sáng
Bữa chính trưa Bữa phụ chiều
Thứ 2 Sữa Bột Cơm nát - Tôm+ Thịt Lợn sốt cà chua - Canh bí xanh hầm xương Cháo Ngao Bí đỏ
Thứ 3 Sữa Bột Cơm nát - Thịt hầm trứng cút - Canh bí đỏ hầm xương Bún xương cà chua
Thứ 4 Sữa Bột Cơm nát - Thịt đậu sốt cà chua - Canh khoai sọ hầm xương Cháo Chim bồ câu
Thứ 5 Sữa Bột Cơm nát - Cá + Thịt  sốt cà chua - Canh cà chua Đậu Mỳ Ngan rau ngót
Thứ 6 Sữa Bột Cơm nát - Thịt Ngan+Thịt lợn rang gừng-Canh rau cải nấu xương Cháo sườn đỗ xanh
Mẫu
Giáo
Bữa phụ
sáng
Bữa chính trưa Bữa phụ chiều
Thứ 2 Sữa Bột Cơm - Tôm+ Thịt Lợn sốt cà chua - Canh bí xanh hầm xương Cháo Ngao Bí đỏ
Thứ 3 Sữa Bột Cơm  - Thịt hầm trứng cút - Canh bí đỏ hầm xương Bún xương cà chua
Thứ 4 Sữa Bột Cơm - Thịt đậu sốt cà chua - Canh khoai sọ hầm xương Cháo Chim bồ câu
Thứ 5 Sữa Bột Cơm  - Cá + Thịt  sốt cà chua - Canh cà chua đậu Mỳ Ngan rau ngót
Thứ 6 Sữa Bột Cơm  - Thịt Ngan+Thịt lợn rang gừng - Canh rau cải nấu xương Cháo sườn đỗ xanh
       
NGƯỜI LÊN THỰC ĐƠN NGƯỜI DUYỆT
      P.HIỆU TRƯỞNG
       
       
       
       
Lê Thị Thúy Ân   Hoàng Thị Thanh

Chưa có lời bình nào. Bắt đầu