Thực đơn tháng 2/2019


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU

              TRƯỜNG MẦM NON  KIM SƠN

         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độclập - Tự do - Hạnh phúc

 

THỰC ĐƠN THÁNG 2/2019

(Từ ngày 11/2 đến 28/2/2019)

 

Tuần 1: Từ ngày (11/2 - 16/2/2019)

Nhóm trẻ

                              Bữa chính

Bữa phụ

Bữa chính chiều

Thứ 2

Cơm nát, thịt rim tôm, canh bí xanh ninh xương

 Sữa mộc châu

Cháo  xương củ quả

Thứ 3

Cơm nát, Thịt kho tầu, Canh củ cải cà rốt ninh xương

Sữa bò tươi

 Cháo xương cà rốt

Thứ 4

Cơm nát,  Thịt rim lạc, Canh  khoai sọ ninh xương

 Sữa mộc châu

Cháo xương bí đỏ

Thứ 5

Cơm nát, trứng đúc thịt, canh bí đỏ ninh xương

 Sữa  mộc châu

Mì xương

Thứ 6

Cơm nát, Thịt sốt cà chua, canh khoai tây ninh xương

 Sữa bò tươi

Cháo xương củ quả

Thứ 7

Cơm nát,  giò rim cà chua, canh  su hào ninh xương

 Sữa mộc châu

Cháo xương bí đỏ

Mẫugiáo

                            Bữa chính

Bữa phụ

Ghi chú

Thứ 2

Cơm thường, thịt rim tôm, canh bí xanh ninh xương

Cháo đậu xanh đường

 

Thứ 3

Cơm thường, Thịt kho tầu, Canh củ cải cà rốt ninh xương

Bánh mì, sữa bò tươi

 

Thứ 4

Cơm thường, Thịt rim lạc, Canh khoai sọ xương

Cháo xương bí đỏ

 

Thứ 5

Cơm thường, Trứng đúc thịt, Canh bí đỏ ninh xương

Mì xương

 

Thứ 6

Cơm thường, Thịt sốt cà chua, canh khoai tây ninh xương

Bánh mì, sữa bò tươi

 

 Thư 7

Cơm nát,  giò rim cà chua, canh  su hào ninh xương

Cháo xương bí đỏ

 

 

Tuần 2: Từ ngày (18/2 - 23/2/2019)

Nhóm trẻ

Bữa chính

 Bữa phụ

Bữa chính chiều

Thứ 2

Cơm nát, Thịt  rim  tôm , Canh bí xanh ninh xương

  Sữa mộc châu

Cháo  xương củ quả

Thứ 3

Cơm nát, Thịt hầm trứng cút, canh bí đỏ ninh xương

Sữa bò tươi

Cháo xương bí đỏ

Thứ 4

Cơm nát , Thịt rim lạc, canh  Khoai sọ ninh xương

 Sữa mộc châu

Mì xương rau cải

Thứ 5

Cơmnát, Thịt kim chi, Canh xương ninh  củ cải

 Sữa  mộc châu

Cháo xương củ quả

Thứ 6

Cơm nát, thịt đậu sốt cà chua, Canh khoai tây ninh xương

 Sữa bò tươi

Bún xương

Thứ 7

Cơm nát,  giò rim cà chua, canh  su hào ninh xương

 Sữa mộc châu

Cháo xương củ quả

Mẫu giáo

Bữa chính

 Bữa phụ

 Ghi chú

Thứ 2

Cơm thường, Thịt  rim  tôm , canh xương bí xanh ninh xương

Cháo đậu xanh đường

 

Thứ 3

Cơm thường, Thịt  hầm trứng cút canh bí đỏ ninh xương

 Bánh mì, sữa bò tươi

 

Thứ 4

Cơm thường , Thịt rim lạc, canh xương  khoai sọ

Mì xương

 

Thứ 5

Cơm thường, Thịt kim chi, Canh xương ninh  củ cải

Cháo xương củ quả

 

Thứ 6

Cơm thường, thịt đậu sốt cà chua, Canh khoai tây ninh xương

Bánh bông lan, sữa bò tươi

 

 Thư 7

Cơm thường,  giò rim cà chua, canh  su hào ninh xương

Cháo xương  củ quả

 

 

Tuần 3: Từ ngày (25/2 - 28/2/2019)

Nhóm trẻ

                              Bữa chính

Bữa phụ

Bữa chính chiều

Thứ 2

Cơm nát, thịt rim tôm, canh bí xanh ninh xương

 Sữa mộc châu

Cháo  xương củ quả

Thứ 3

Cơm nát, thịt kho tầu, canh củ cải cà rốt ninh xương

Sữa bò tươi

 Bún xương

Thứ 4

Cơm nát, trứng đúc thịt, canh bí đỏ ninh xương

 Sữa mộc châu

Cháo xương bí đỏ

Thứ 5

Cơm nát, Thịt kim chi, canh khoai sọ ninh xương

  Sữa  mộc châu

Mì xương rau cải

Thứ 6

Cơm nát, Thịt rim lạc, canh khoai tây ninh xương

 Sữa bò tươi

Cháo xương củ quả

 Thứ 7

Cơm nát,  giò rim cà chua, canh  su hào ninh xương

 Sữa mộc châu

 Cháo xương cà rốt

Mẫugiáo

 Bữa chính

Bữa phụ

Ghi chú

Thứ 2

Cơm thường, thịt rim tôm, canh bí xanh ninh xương

Cháo đậu xanh đường

 

Thứ 3

Cơm thường, thịt kho tầu, canh củ cải cà rốt ninh xương

Bánh mì, sữa bò tươi

 

Thứ 4

Cơm thường, trứng đúc thịt, canh bí đỏ ninh xương

Cháo xương bí đỏ

 

Thứ 5

Cơm thường, thịt kim chi, canh khoai sọ ninh xương

Mì xương

 

Thứ 6

Cơm thường, Thịt rim lạc, canh khoai tây ninh xương

Bánh bông  lan, sữa bò tươi

 

Thứ 7

Cơm thường,  giò rim cà chua, canh  su hào ninh xương

Cháo xương  cà rốt

 

 

    Người xây dưng thực đơn

 

 

              Lê Thị Hà

          Nhân viên y tế

 

 

          Lê Thị Thúy Ân

                     

                    HIỆU TRƯỞNG

 

                         ( Đã ký)

                Nguyễn Thị Ngọc  Sang


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác:
Mới nhất