Thông tin thành viên
Họ và tên: Trần Thanh Huyền
Email: mn.ks.ttthuyen@dongtrieu.edu.vn
Giới tính: Nữ
Địa chỉ:
Website:
Đơn vị: Trường MN Kim Sơn
Chức vụ: Giáo viên mầm non
Chuyên môn: 
Thống kê:  Tổng số bài: 104       Đã duyệt: 91       Tổng điểm: 391

Giới thiệu: 


  • Tài liệu đã duyệt