Asset Publisher

Thông báo tuyển sinh

Thông báo tuyển sinh

Trường MN Kim Sơn thông báo tuyển sinh


         Trường MN Kim Sơn thông báo: 

 Nhà trường bắt đầu tuyển sinh trẻ e trong độ tuổi mầm non kể từ ngày 15/08 - 18/08/2018 

Thời gian: 

Buổi sáng:  Từ 7h30 phút - 11h00 phút 

Buổi chiều :  Từ 13h30 đến 16h30 phút 

Hồ sơ tuyển sinh gồm: 

1. Giấy khai sinh bản chính phô tô( bản sao công chứng) 

2. Sổ hộ khẩu ( Bản phô tô) 

3. Thẻ khám chữa bệnh cho trẻ e từ 0-6 tuổi ( Phô tô) 

Ghi chú: Nếu trẻ thuộc đối tượng chính sách ( Hộ nghèo, cận nghèo, khuyết tật, con gia đình chính sách ...) khi đi tuyển sinh mang theo hồ sơ minh chứng.