Asset Publisher

Phân công giáo viên giảng dạy năm học 2014-2015

Phân công giáo viên giảng dạy năm học 2014-2015


PHÒNG GD & ĐT HUYỆN ĐÔNG TRIỀU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON KIM SƠN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

Kim Sơn, ngày 01 tháng 8 năm 2014

BÁO CÁO PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN

Năm học 2014 - 2015

STT Tên  lớp Sĩ số giao Họ tên GV Trình độ Chức vụ Ghi chú
1 5TA 30 Trần Thị Hằng ĐH    
Nguyễn Thị Thùy ĐH    
2 5TB 30 Trần Thanh Huyền ĐH    
Nguyễn Thị Hồng ĐH    
3 5TC 31 Vũ Thị Nhâm ĐH Tổ trưởng CM + khối 5T  
Nguyễn Thị Anh Vân ĐH CTCĐ  
4 5TD 30 Phạm Thị Thắm ĐH Tổ phó  tổ MG  
Dương Thị Thu Hương ĐH    
5 5TE 30 Lê Thị Dung ĐH    
Vũ Thúy Vân ĐH    
6 4TA 37 Nguyễn Thị Xuyến ĐH Tổ trưởng K4T  
Hoàng Thị Thanh Tâm TC    
Bùi Thị Huệ    
7 4TB 36 Lê Thị Trải TC Bí thư Đoàn  
Phạm Thị Thu Nga ĐH    
8 4TC 40 Nguyễn Thị Hương TC    
Cao Thị Ngọc    
9 3TA 30 Nguyễn Thị Nhuấn    
Nguyễn Thị Phương Anh TC    
10 3TB 30 Phạm Thị Lý ĐH TT khối 3T  
Nguyễn Thị Huệ TC    
11 3TC 38 Nguyễn Thị Hiền TC    
Đặng Thị Huyến    
Lê Thị Thơm TC    
12 NTA 24 Nguyễn Thị Thu Hường TC Về trường từ tháng 10/2014  
Nguyễn Thị Tươi TC TT tổ NT + khối NT  
Phạm Thị Thanh TC    
  NTB 24 Trần Thị Hồng    
Ngô Thị Gái    
14 NTC 16 Lê Thị Hiền TC    
Đỗ Thị Nhấn TC    
  Tổng số: 426 31 Giáo viên      

 T.M BGH NHÀ TRƯỜNG

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Nguyễn Thị Ngọc Sang