Asset Publisher

Danh sách cán bộ giáo viên, nhân viên, người lao động năm học 2018-2019

Danh sách cán bộ giáo viên, nhân viên, người lao động năm học 2018-2019


   PHÒNG GD&ĐT THỊ XàĐÔNG TRIỀU

              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

        TRƯỜNG MẦM NON KIM SƠN                  

                        Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

 

                                                DANH SÁCH CBGV, GIÁO VIÊN TRƯỜNG MN KIM SƠN

                                                                           NĂM HỌC 2017 – 2018

 

 

Stt

 

            Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Chức vụ

Trình độ

 

SĐT

1

Nguyễn Thị Ngọc Sang

12/11/1980

Hiệu trưởng

ĐH

02036.282.468

2

Lê Thị Hà

07/11/1979

P.Hiệu trưởng

ĐH

02036.500.583

3

Đoàn Thị Hiền

06/10/1973

P.Hiệu trưởng

ĐH

0904427106

4

Nguyễn T Anh Vân

09/11/1977

Giáo viên

ĐH

 

5

Dương T Thu Hương

04/11/1979

Giáo viên

ĐH

 

6

Nguyễn Thị Xuyến

31/08/1982

Giáo viên

ĐH

 

7

Phạm T Thu Nga

16/09/1979

Giáo viên

ĐH

 

8

Trần Thanh Huyền

04/10/1981

Giáo viên

ĐH

 

9

Vũ Thuý Vân

25/08/1980

Giáo viên

ĐH

 

10

Trần Thị Hằng

27/12/1978

Giáo viên

ĐH

 

11

Nguyễn Thị Nhuấn

29/01/1965

Giáo viên

 

12

Đặng Thị Huyến

20/07/1964

Giáo viên

 

13

Lê Thị Dung

08/02/1977

Giáo viên

ĐH

 

14

Hoàng T Thanh Tâm

10/12/1979

Giáo viên

ĐH

 

15

Nguyễn Thị Hồng

12/10/1979

Giáo viên

ĐH

 

16

Nguyễn Thị Tuyết

20/05/1968

Nhân viên HC

ĐH

 

17

Lê Thị Thúy Ân

12/02/1985

Nhân viên YT

TC

 

18

Nguyễn Thị Tươi

11/05/1988

Giáo viên

ĐH

 

19

Nguyễn Thị Hương

02/08/1987

Giáo viên

TC

 

20

Nguyễn Thị Hiền

26/03/1990

Giáo viên

ĐH

 

21

Lê Thị Hiền

09/08/1989

Giáo viên

 

22

Bùi Thị Huệ

04/05/1989

Giáo viên

 

23

Lê Thị Trải

08/09/1990

Giáo viên

ĐH

 

24

Phạm Thị Thanh

23/05/1989

Giáo viên

ĐH

 

25

Cao Thị Ngọc

05/06/1987

Giáo viên

 

26

Nguyễn T Phương Anh

16/09/1992

Giáo viên

ĐH

 

27

Lê Thị Thơm

27/08/1991

Giáo viên

TC

 

28

Đỗ Thị Nhấn

27/05/1992

Giáo viên

TC

 

29

Nguyễn Thị Huệ

06/07/1984

Giáo viên

TC

 

30

Nguyễn Thị Thu Hường

20/08/1985

Giáo viên

TC

 

31

Lê Thị Biển

26/08/1985

Giáo viên

TC

 

32

Trịnh Thị Huyền

01/04/1980

Nhân viên CD

TC

 

33

Lưu  Thị Hiền

18/03/1983

Nhân viên CD

TC

 

34

Lê Thị Hồng

 

Nhân viên CD

 

 

35

Trần Văn Tươi

 

Bảo vệ

 

 

36

Nguyễn Văn Quỳnh

 

Bảo vệ

 

 

 

       NGƯỜI LÂP                                                                                                  HIỆU TRƯỞNG                                                                                                              

                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                             Nguyễn Thị Tuyết                                                                                          Nguyễn Thị Ngọc Sang