Asset Publisher

Biên bản về việc công khai các khoản thu năm học 2018-2019

Biên bản về việc công khai các khoản thu năm học 2018-2019


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON KIM SƠN

 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 

                Kim Sơn, ngày 1 tháng 10 năm 2018

                                                                            BIÊN BẢN

                                              Về việc công khai các khoản thu năm học 2018-2019                     

             Hôm nay, hồi 8h30 ngày 1 tháng 10 năm 2018

             Tại: Trường Mầm non Kim Sơn

              Trường đã tiến hành tổ chức công khai niêm yết kết quả họp phụ huynh và các khoản thu năm học 2018-2019 bằng 3 hình thức công khai trước cuộc họp toàn thể, Niêm yết tại trường và trang TTĐT nhà trường:

                I- Thành phần lập biên bản, gồm:

                1. Nguyễn Thị Ngọc Sang- BTCB- Hiệu trưởng

                2. Nguyễn Thị Lan Anh- Đại diện Hội cha mẹ học sinh

                3. Nguyễn Thị Anh Vân- Đại diện công đoàn nhà trường

                4. Lê Thị Hà- Phó HT

                5. Trần Thị Hằng- Ban thanh tra nhân dân

                II- Nội dung:

- Căn cứ Thông tư số 21/2005/TT-BTC ngày 22/3/2005 của Bộ Tài chính và Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Biên bản họp phụ huynh đầu năm học, năm học 2018-2019 trường mầm non Kim Sơn thực hiện niêm yết công khai các khoản thu đã được thảo luận, thống nhất tại cuộc họp ngày 30/09/2018:

STT

Nội dung thu

Mức thu

Ghi chú

1

Học phí

125.000đ/tháng

Theo quy định

2

Chăm sóc bán trú

Ăn 15.000đ/ngày

Vệ sinh: 13.000đ/trẻ/tháng

Thỏa thuận

3

Chăm sóc trẻ thứ 7

25.000đ/trẻ/ngày

Thỏa thuận

4

Cấp dưỡng

61.000đ/ trẻ/tháng

Thỏa thuận

5

Đón sớm trả muộn

81.000đ/trẻ/tháng

Thỏa thuận

Tổng

 

 

 

 

Thời gian niêm yết: bắt đầu từ ngày 1 tháng 10 năm 2018, sẽ kết thúc việc niêm yết vào ngày 15 tháng 10 năm 2018 (15 ngày liên tục).

Sau thời gian công khai nếu không có ý kiến phản hồi gì khác nhà trường thực hiện tháo dỡ niêm yết công khai thông báo để cán bộ, giáo viên, người học, cha mẹ người học và nhân dân biết, thực hiện và giám sát việc thực hiện và triển khai thực hiện thu, chi theo kế hoạch.

Biên bản lập xong hồi 9h cùng ngày, đại diện những người có liên quan cùng thống nhất thông qua./.

                     NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN

                                  (Đã ký)

 

                          Trần Thị Hằng

 

                                 HIỆU TRƯỜNG

                                    ( Đã Ký) 

 

                            Nguyễn Thị Ngọc Sang 

 

                   ĐẠI DIỆN PHỤ HUYNH         

                               (Đã ký)

 

                      Nguyễn Thị Lan Anh

                      ĐẠI DIỆN CÔNG ĐOÀN

                                  (Đã ký)

 

                        Nguyễn Thị Vân Anh