Kế hoạch công tác tháng 11/2020


PHÒNG GD&ĐT TX ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON KIM SƠN

         Số: 334 /KH- MNKS

 

             CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                             Độc lập- Tự do- Hạnh phúc                                

             

                                Kim Sơn, ngày 01 tháng 11 năm 2020

                          KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 11

                                 NĂM HỌC 2020- 2021

 
   

I.   NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

- Họp hội đồng đánh giá công tác tháng 10, đề ra phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 11

- Thống nhất chương trình và lên thực đơn tháng 11.

- Thực hiện các hoạt động chuyên đề cấp tổ và thao giảng

- Thực hiện các hoạt động phong trào chào mừng ngày ngày nhà giáo Việt Nam 20.11

  - Tiếp tục thực hiện chuyên để " Xây dựng trường mầm non Lấy trẻ làm trung tâm" cấp trường, chuyên đề: Nâng cao chất lượng cho trẻ trong trường mầm non

   - Thực hiện công tác kiểm tra nội bộ trường học

   - Bồi dưỡng chuyên môn theo kế hoạch tổ, chuẩn bị tốt các điều kiện cho GV tham gia dự thi GVG cấp tỉnh

  - Tiếp tục thực hiện phong trào thi đua giai đoạn 1: Trưng bày đồ dùng đồ chơi và trang trí tạo môi trường từ nguyên liệu tái sử dụng theo hướng mở

II. Nhiệm vụ cụ thể

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

NGƯỜI THỰC HIỆN

Tuần 1

Ngày 02/11- đến ngày 07/11

- Họp hội đồng đánh giá công tác tháng 10 thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 11

- Thống nhất chương trình dạy và lên thực đơn trong tháng

- Thực hiện các hoạt động chuyên đề tích hợp PP tiên tiến Stem

- Tiếp tục bồi dưỡng và hoàn thiện hồ sơ GVG tỉnh

-BGH, TTCB,GV, NV trường

- Phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn

- Các tổ chuyên môn

- GV dạy CĐ

Tuần 2

từ ngày 09

đến 14

- Tổ chức các hoạt động thao giảng

 - Thực hiện chuyên để: Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm cấp trường

- KTNB theo kế hoạch

- BDCM theo tổ và họp chuyên môn các tổ

- GV dạy thao giảng

 

 

 

-Các đc KT theo lịch phân công

Tuần 3

Ngày 16/11 – 21/11

- Tiếp tục tổ chức chuyên đề nâng cao chất lượng bữa ăn cho trẻ: Tổ chức tiệc Bupfe

- Tổ chức các hoạt động thao giảng

- KTNB theo kế hoạch

- Tổ chức các hoạt động ngoại khóa chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20.11

- Các GV dạy thao giảng theo lịch phân công

- Kiểm tra theo lịch

 

 

 

Tuần 4

Ngày 23- 28

- KTNB theo kế hoạch

- Họp chuyên môn các tổ nhận xét đánh giá xếp loại tháng 11

 

- BGH, GVCN các nhóm lớp

- Các GV có tên trong kH thực hiện

-Tổ nuôi

                                                          

  Nơi nhận:

- PGD & ĐT (b/c)

- CTCĐ (p/h)

- Các đồng chí PHT (t/h)

- Lưu h/c     

 

                                    HIỆU TRƯỞNG 

 

                               

 

                                     Nguyễn Thị Lương


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu