Xuất bản thông tin

THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2017-2018

THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2017-2018


PHÒNG GD& ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON KIM SƠN

THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2017-2018

Thứ

Nhóm trẻ 24-36 tháng

MG 3- 4 tuổi

MG 4-5 tuổi

MG 5-6 tuổi

2

Vận động

Thể dục

Thể dục

Thể dục

3

Văn học

Văn học (KNXH)

Văn học (KNXH)

Văn học (LQCC)

4

Nhận biết

Khám phá khoa học

Khám phá khoa học

Khám phá khoa học ( KNXH)

5

Tạo hình ( Xếp hình)

Toán

Toán

Toán

6

Âm nhạc

Âm nhạc ( Tạo hình)

Âm nhạc ( Tạo hình)

Âm nhạc ( Tạo hình)

 

                                                                                                               BGH TRƯỜNG MN KIM SƠN