Xuất bản thông tin

HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI, QUÁN TRIỆT KÝ CAM KẾT THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ CÔNG TÁC NĂM 2017

HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI, QUÁN TRIỆT KÝ CAM KẾT THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ CÔNG TÁC NĂM 2017


Sáng ngày 20 tháng 02 năm 2017, tại đơn vị Trường mầm non Kim Sơn tổ chức quán triệt, tuyên truyền sâu rộng cho cán bộ, giáo viên, viên chức và người lao động trong đơn vị các nội dung, các văn bản chỉ đạo của cấp trên về Chủ đề công tác năm 2017.

Tại hội nghị nhà trường đã tổ chức cho toàn thể CB, GV, NV( bao gồm cả hợp đồng lao động) ký cam kết nội dung Quán triệt và thông qua nội dung Kế hoạch số 19/KH – UBND ngày 10/02/2017 của UBND thị xã  và nội dung Phát động thi đua của Ngành GD&ĐT tỉnh Quảng Ninh năm 2017.

          Sau đây là một số hình ảnh của hội nghị:

Đây là hội nghị quán triệt chủ đề công tác năm 2017 về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong điều hành và thực thi giải quyết công việc là vấn đề quan trọng trong quá trình phát triển của  thị xã, của ngành GD&ĐT. Ttrường mầm non Kim Sơn tổ chức  thực hiện  tốt nội dung này, ký và lưu biên bản theo quy định.  Thành lập tổ công tác kiểm tra thường xuyên nếu phát hiện cán bộ, GV, NV vi phạm,  tổ công tác lập biên bản báo cáo Hiệu Trưởng để xử lý theo quy định.