Xuất bản thông tin

Công khai theo thông tư số 36/2017/TT-BGD&ĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017

Công khai theo thông tư số 36/2017/TT-BGD&ĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017


                                                                                                                                     Biểu mẫu 01

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU .

                  TRƯỜNG MẦM NON  KIM SƠN

THÔNG BÁO

Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2018-2019

STT

Nội dung

Nhà trẻ

Mu giáo

I

Chất lượng nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ dự kiến đạt được

 Trẻ PT BT: 100%

Suy DD nhẹ cân: 0%

Suy DD thể thấp còi: 0%.

 Trẻ PT BT: 97 %

Suy DD nhẹ cân: dưới  3% 

Suy DD thể thấp còi: dưới  3%

II

Chương trình giáo dục mầm non của nhà trường thực hiện

 Chương trình GDMN  sau sửa đổi

 Chương trình GDMN sau sửa đổi

III

Kết quả đạt được trên trẻ theo các lĩnh vực phát triển

 Đạt:  90% trở lên

 Đạt: 95% trở lên

IV

Các hoạt động hỗ trợ chăm sóc giáo dục trẻ ở cơ sở giáo dục mầm non

-  Đội ngũ GV nhiệt  tình , tâm huyết có trình độ chuyên môn vững vàng.

- CSVC: Đảm bảo DT đất, có đủ phòng học, các thiết bị, dụng cụ phục vụ sinh hoạt, hoạt động học tập, vui chơi đầy đủ đúng theo tiêu chuẩn.

 

 

 

Kim Sơn, ngày 16  tháng 10 năm 2018
Thủ trưởng đơn vị

 

( Đã ký)

 

Nguyễn Thị Ngọc Sang)

                                                                                                                                                                    Biểu mẫu 02

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU .

                  TRƯỜNG MẦM NON  KIM SƠN

THÔNG BÁO

Công khai chất lượng giáo dục mầm non thực tế, năm học 2018-2019

STT

Nội dung

Tổng số trẻ em

Nhà trẻ

Mẫu giáo

3-12 tháng tuổi

13-24 tháng tuổi

25-36 tháng tuổi

3-4 tuổi

4-5 tuổi

5-6 tuổi

I

Tổng số trẻ em

442 

 

 

 62

 75

145 

160 

1

Số trẻ em nhóm ghép

 

 

 

 

 

 

 

2

Số trẻ em học 1 buổi/ngày

 

 

 

 

 

 

 

3

Số trẻ em học 2 buổi/ngày

 442

 

 

 62

75 

145 

160 

4

Số trẻ em khuyết tật học hòa nhập

 

 

 

 

 

 

 

II

Số trẻ em được tổ chức ăn bán trú

442 

 

 

 62

75 

 145

160 

III

Số trẻ em được kiểm tra định kỳ sức khỏe

442 

 

 

 62

 75

 145

160 

IV

Số trẻ em được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng

442 

 

 

62 

 75

145 

160 

V

Kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em

 

 

 

 

 

 

 

1

Số trẻ cân nặng bình thường

431 

 

 

62

 73

142

154

2

Số trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân

11 

 

 

 0

 3

 6

3

Số trẻ có chiều cao bình thường

 434

 

 

 60

 74

 144

 156

4

Số trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi

 

 

 2

 1

 1

 4

5

Số trẻ thừa cân béo phì

 4

 

 

 

 

VI

Số trẻ em học các chương trình chăm sóc giáo dục

 

 

 

 

 

 

 

1

Chương trình giáo dục nhà trẻ

62 

 

 

 62

 

 

 

2

Chương trình giáo dục mẫu giáo

380 

 

 

 

75 

144 

160 

 

 

Kim Sơn, ngày 16  tháng 10 năm 2018
Thủ trưởng đơn vị

 

( Đã ký)

 

Nguyễn Thị Ngọc Sang
 

                                                                                                                                                                     Biểu mẫu 03

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU .

                  TRƯỜNG MẦM NON  KIM SƠN

THÔNG BÁO

Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2018-2019

 

STT

Nội dung

Số lượng

Bình quân

I

Tổng số phòng

 

Số m2/trẻ em

II

Loại phòng học

 13

-

1

Phòng học kiên cố

 8

-

2

Phòng học bán kiên cố

 5

-

3

Phòng học tạm

 0

-

4

Phòng học nhờ

 3

-

III

Số điểm trường

 2

-

IV

Tổng diện tích đất toàn trường (m2)

 7954,85

 

V

Tổng diện tích sân chơi (m2)

 4300

 

VI

Tổng diện tích một số loại phòng

 

 

1

Diện tích phòng sinh hoạt chung (m2)

 56

 

2

Diện tích phòng ngủ (m2)

 56

 

3

Diện tích phòng vệ sinh (m2)

 15

 

4

Diện tích hiên chơi (m2)

 42

 

5

Diện tích phòng giáo dục thể chất (m2)

 

 

6

Diện tích phòng giáo dục nghệ thuật hoặc phòng đa chức năng (m2)

 70

 

7

Diện tích nhà bếp và kho (m2)

 90

 

VII

Tổng số thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu (Đơn vị tính: bộ)

 

Số bộ/nhóm (lớp)

1

Số bộ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu hiện có theo quy định

 

 

2

Số bộ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu còn thiếu so với quy định

 

 

VIII

Tổng số đồ chơi ngoài trời

 10

Số bộ/sân chơi (trường)

IX

Tổng số thiết bị điện tử-tin học đang được sử dụng phục vụ học tập (máy vi tính, máy chiếu, máy ảnh kỹ thuật số v.v... )

 17

 

X

Tổng số thiết bị phục vụ giáo dục khác (Liệt kê các thiết bị ngoài danh mục tối thiểu theo quy định)

 

Số thiết bị/nhóm (lớp)

1

 

 

 

 

 

Số lượng(m2)

XI

Nhà v sinh

Dùng cho giáo viên

Dùng cho học sinh

Số m2/trẻ em

 

Chung

Nam/Nữ

Chung

Nam/Nữ

1

Đạt chuẩn vệ sinh*

 

 x

 

0,5 

2

Chưa đạt chuẩn vệ sinh*

 

 

 

 

 

(*Theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường mầm non và Thông tư số 27/2011/TT-BYT ngày 24/6/2011 của Bộ Y tế ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà tiêu- điều kiện bảo đảm hợp vệ sinh)

 

 

Không

XII

Nguồn nước sinh hot hợp vệ sinh

 x

 

XIII

Nguồn đin (lưới, phát điện riêng)

 x

 

XIV

Kết nối internet

 

XV

Trang thông tin đin tử (website) của cơ sở giáo dục

 

XVI

Tường rào xây

 

..

....

 

 

 

 

Kim Sơn, ngày 16  tháng 10 năm 2018
Thủ trưởng đơn vị

 

( Đã ký)

 

Nguyễn Thị Ngọc Sang

                                                                                                                                                                 Biểu mẫu 04

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU .

                  TRƯỜNG MẦM NON  KIM SƠN

THÔNG BÁO

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở giáo dục mầm non,

năm học 2018 - 2019

STT

Nội dung

Tổng số

Trình độ đào tạo

Hạng chức danh nghề nghiệp

Chuẩn nghề nghiệp

TS

ThS

ĐH

TC

Dưới TC

Hạng IV

Hạng III

Hạng II

Xuất sắc

Khá

Trung bình

Kém

 

Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhânviên

31 

 0

23

 16

 9

 4

 24

 5

 0

I

Giáo viên

 26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Nhà trẻ

 5

 

 

 3

 1

 3

 2

 0

 1

2

Mẫu giáo

21 

 

 

16 

 3

 2

 

13 

 7

 1

 20

 0

 0

II

Cán bộ quản lý

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Hiệu trưởng

 1

 

 

 1

 

 

 

 

 

 1

 

 

 

2

Phó hiệu trưởng

 2

 

 

 2

 

 

 

 

 

 2

 

 

 

III

Nhân viên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Nhân viên văn thư

 

 

 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Nhân viên kế toán

 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Thủ quỹ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Nhân viên y tế

 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Nhân viên khác

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kim Sơn, ngày 16  tháng 10 năm 2018
Thủ trưởng đơn vị

 

( Đã ký)

 

Nguyễn Thị Ngọc Sang