anh nha truong nhan khen.jpg
anh tang hoa.jpg
CSTT.jpg
da6e38df1dcceb92b2dd 1 .jpg
HT doc DV.jpg
Tin tức - Sự kiện
Thông báo

Thực đơn tháng 4/ 2022

PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU TRƯ ỜNG MẦM NON  KIM SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   THỰC ĐƠN THÁNG 4-2022              Tuần 1+3 ( Tuần 1: từ ngày 4-8/4/2021; Tuần 3: từ 18-22/4/2022) Nhóm trẻ ...

Chi tiết

Lịch công tác
Hôm nay: Thứ bảy, ngày 02 / 07 / 2022
Cảnh quan, môi trường học đường

Tài chính công khai ngày 27/5/2022 

Tổng số trẻ ăn: 327 Tổng số tiền ăn của trẻ: 6.049.500 đ Tổng số tiền đã chi trong ngày: 6.049.500 đ Số tiền thừa thiếu: 0 Số tiền chuyển sang ngày hôm sau: 0

Tài nguyên