Thực đơn tháng 3/2019


PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU

        TỜNG MẦM NON  KIM SƠN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

               Độclập - Tự do - Hạnh phúc

 

                                                                   THỰC ĐƠN THÁNG 3/2019

                                                                  (Từ ngày 01/3 đến 30/3/2019)

Tuần 2: Từ ngày (11/3 - 16/3/2019)

Nhóm trẻ

Bữa chính

 Bữa phụ

Bữa chính chiều

Thứ 2

Cơm nát, Thịt bò hầm khoai tây cà rốt,  canh ngao mồng tơi

  Sữa mộc châu

Cháo  thịt  bò

Thứ 3

Cơm nát, Thịt gà rang gừng, canh bí xanh

Sữa bò tươi

Cháo xương bí đỏ

Thứ 4

Cơm nát , Trứng chưng cà chua, canh gà bí đỏ

 Sữa mộc châu

Mì  gà rau cải

Thứ 5

Cơm nát,  cá sốt cà chua, canh khoai tây ninh xương

 Sữa  mộc châu

 Bún cua

Thứ 6

Cơm nát,  Thịt ngan  kho, canh khoai sọ ninh xương

 Sữa bò tươi

 Cháo ngan

Thứ 7

Cơm nát,   Tôm rim cà chua, canh bầu nấu tép

 Sữa mộc châu

Cháo xương củ quả

Mẫu giáo

Bữa chính

 Bữa phụ

 Ghi chú

Thứ 2

Cơm thường, Thịt bò hầm khoai tây cà rốt,  canh ngao mồng tơi

Cháo  thịt  bò

 

Thứ 3

Cơm thường, Thịt gà rang gừng, canh bí xanh

 Bánh mì, sữa bò tươi

 

Thứ 4

Cơm thường , Trứng chưng cà chua, canh gà bí đỏ

Mì  gà  rau cải

 

Thứ 5

Cơm thường, Cá sốt cà chua, canh khoai tây ninh xương

Bún cua

 

Thứ 6

Cơm thường, Thịt ngan  kho, canh khoai sọ ninh xương

Bánh bông lan, sữa bò tươi

 

 Thư 7

Cơm thường,  Tôm rim cà chua, canh bầu nấu tép

Cháo xương  củ quả

 

 

 

Tuần 3: Từ ngày (13/3 - 23/3/2019)

Nhóm trẻ

Bữa chính

 Bữa phụ

Bữa chính chiều

Thứ 2

Cơm nát, Thịt bò hầm xào giá đỗ,  canh ngao mồng tơi

  Sữa mộc châu

Cháo  thịt  bò

Thứ 3

Cơm nát, Thịt gà rang gừng, canh bí xanh

Sữa bò tươi

Cháo xương bí đỏ

Thứ 4

Cơm nát , Trứng chưng cà chua, canh gà bí đỏ

 Sữa mộc châu

Mì  gà rau cải

Thứ 5

Cơm nát,  cá sốt cà chua, canh khoai tây ninh xương

 Sữa  mộc châu

 Bún cua

Thứ 6

Cơm nát,  Thịt ngan  kho, canh khoai sọ ninh xương

 Sữa bò tươi

 Cháo ngan

Thứ 7

Cơm nát,   Tôm rim cà chua, canh bầu nấu tép

 Sữa mộc châu

Cháo xương củ quả

Mẫu giáo

Bữa chính

 Bữa phụ

 Ghi chú

Thứ 2

Cơm thường, Thịt bò xào giá đỗ,  canh ngao mồng tơi

Cháo  thịt  bò

 

Thứ 3

Cơm thường, Thịt gà rang gừng, canh bí xanh

 Bánh mì, sữa bò tươi

 

Thứ 4

Cơm thường , Trứng chưng cà chua, canh gà bí đỏ

Mì  gà  rau cải

 

Thứ 5

Cơm thường, Cá sốt cà chua, canh khoai tây ninh xương

Bún cua

 

Thứ 6

Cơm thường, Thịt ngan  kho, canh khoai sọ ninh xương

Bánh bông lan, sữa bò tươi

 

 Thư 7

Cơm thường,  Tôm rim cà chua, canh bầu nấu tép

Cháo xương  củ quả

 

 

Tuần 4: Từ ngày (25/3 - 30/3/2019)

Nhóm trẻ

Bữa chính

 Bữa phụ

Bữa chính chiều

Thứ 2

Cơm nát, Thịt bò hầm khoai tây cà rốt,  canh ngao mồng tơi

  Sữa mộc châu

Cháo  thịt  bò

Thứ 3

Cơm nát, Thịt gà rang gừng, canh bí xanh

Sữa bò tươi

Cháo xương bí đỏ

Thứ 4

Cơm nát , Trứng chưng cà chua, canh gà bí đỏ

 Sữa mộc châu

Mì  gà rau cải

Thứ 5

Cơm nát,  cá sốt cà chua, canh khoai tây ninh xương

 Sữa  mộc châu

 Bún cua

Thứ 6

Cơm nát,  Thịt ngan  kho, canh khoai sọ ninh xương

 Sữa bò tươi

 Cháo ngan

Thứ 7

Cơm nát,   Tôm rim cà chua, canh bầu nấu tép

 Sữa mộc châu

Cháo xương củ quả

Mẫu giáo

Bữa chính

 Bữa phụ

 Ghi chú

Thứ 2

Cơm thường, Thịt bò hầm khoai tây cà rốt,  canh ngao mồng tơi

Cháo  thịt  bò

 

Thứ 3

Cơm thường, Thịt gà rang gừng, canh bí xanh

 Bánh mì, sữa bò tươi

 

Thứ 4

Cơm thường , Trứng chưng cà chua, canh gà bí đỏ

Mì  gà  rau cải

 

Thứ 5

Cơm thường, Cá sốt cà chua, canh khoai tây ninh xương

Bún cua

 

Thứ 6

Cơm thường, Thịt ngan  kho, canh khoai sọ ninh xương

Bánh bông lan, sữa bò tươi

 

 Thư 7

Cơm thường,  Tôm rim cà chua, canh bầu nấu tép

Cháo xương  củ quả

 

   

                   Người lên thực đơn

 

 

                        Lê Thị Hà

         Nhân viên y tế

 

 

         Lê Thị Thúy Ân

               HIỆU TRƯỞNG

                      ( ĐÃ KÝ)

 

            Nguyễn Thị Ngọc  Sang


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác:
Mới nhất