Thông báo tuyển sinh

Trường MN Kim Sơn thông báo tuyển sinh


         Trường MN Kim Sơn thông báo: 

 Nhà trường bắt đầu tuyển sinh trẻ e trong độ tuổi mầm non kể từ ngày 15/08 - 18/08/2018 

Thời gian: 

Buổi sáng:  Từ 7h30 phút - 11h00 phút 

Buổi chiều :  Từ 13h30 đến 16h30 phút 

Hồ sơ tuyển sinh gồm: 

1. Giấy khai sinh bản chính phô tô( bản sao công chứng) 

2. Sổ hộ khẩu ( Bản phô tô) 

3. Thẻ khám chữa bệnh cho trẻ e từ 0-6 tuổi ( Phô tô) 

Ghi chú: Nếu trẻ thuộc đối tượng chính sách ( Hộ nghèo, cận nghèo, khuyết tật, con gia đình chính sách ...) khi đi tuyển sinh mang theo hồ sơ minh chứng. 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác:
Mới nhất