MN Kim Sơn dự giờ khảo sát chất lượng giáo viên đầu năm học 2017 - 2018

Nhằm thực hiện tốt công tác tự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về nâng cao tay nghề cho giáo viên, ngay từ đầu năm học ban giám hiệu trường Mầm non Kim Sơn đã tiến hành kiểm tra hồ sơ và kiểm tra khảo sát tiết dạy của toàn bộ giáo viên trong nhà trường.

Ngay từ đầu năm học, sau khi ổn định nề nếp trẻ, BGH nhà trường kết hợp với chuyên môn và các tổ chuyên môn đã lên kế hoạch thăm lớp dự giờ khảo sát giáo viên đầu năm, kiểm tra hồ sơ sổ sách, kiểm tra toàn diện các nhóm lớp.

Giáo viên các nhóm lớp đã chủ động, tích cực, chuẩn bị chu đáo, cô giáo có tác phong nhẹ nhàng, nghệ thuật, gần gũi với trẻ, tổ chức tốt các hoạt động và đặc biệt chú trọng lấy trẻ làm trung tâm. Các hoạt động sáng tạo, hình thức phong phú, có ứng dụng công nghệ thông tin. Trẻ tham gia tích cực, chủ động, thỏa mái trong các hoạt động dưới sự hướng dẫn của cô. Đa số trẻ đã nắm được kiến thức kỹ năng cơ bản, trọng tâm của bài giảng.

Hầu hết giáo viên đều thực hiện tốt phương pháp lấy trẻ làm trung tâm và có ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, tuy nhiên ở một số tiết dạy còn có những hạn chế. Sau dự giờ ban giám hiệu nhà trường đã rút kinh nghiệm để giáo viên thực hiện được tốt hơn.

Sau đây là hình ảnh của một số giờ dạy tiêu biểu:

Tiết  dạy thể dục: "Trò chơi kéo co"

Tiết dạy thể dục: "Ném xa bằng một tay"

 

 

Tiết dạy âm nhạc: " Dạy vận động múa cho mẹ xem"

Tiết: "Tìm hiểu về đồ dùng gia đình"

Thanh Huyền


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Mới nhất