LỊCH TRỰC TẾT NGUYÊN ĐÁN 2018


 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON KIM SƠN

số : 12- QD- MNKS                                                                      

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Kim Sơn, ngày 9 tháng 2 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v Nghỉ tết và phân công trực tết Mậu Tuất 2018

- Thực hiện công văn số 102/PGD&ĐT-VP ngày 06 tháng 02 năm 2018 về việc Hướng dẫn thực hiện một số hoạt động dịp tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018.

 - Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường và các đồng chí cán bộ, nhân viên, giáo viên,

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRƯỜNG MẦM NON KIM SƠN

QUYẾT ĐỊNH

     Điều 1: Thời gian nghỉ Tết nguyên đán Mậu Tuất 2018 bắt đầu từ ngày 10 tháng 02 năm 2018 đến hết ngày 21 tháng 02 năm 2018 Dương lịch (Tức từ ngày 25/12/2017 đến hết ngày 06/1/2018 Âm lịch) và phân công CBGV, NV tham gia công tác trực Tết nguyên đán (Có bảng phân công chi tiết đính kèm)

     Điều2: CB,GV,NV thực hiện nghiêm túc thời gian nghỉ tết và  trực trường theo quy định đảm bảo an toàn cho bản thân, gia đình và nhà trường trong thời gian nghỉ Tết.

    Điều 3: Các ông (bà) có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 1 (t/hiện);

- Lưu;

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Thị Ngọc Sang

 

 

 

                                       

  DANH SÁCH

PHÂN CÔNG TRỰC TẾT NGUYÊN ĐÁN MẬU TUẤT 2018

      (Kèm theo QĐ số 12/QĐ -MNKS ngày 09/02/2018 của trường MN Kim sơn)

 THỜI GIAN

HỌ TÊN CB, GV,VN

CHỨC VỤ

GHI CHÚ

Ngày 10/2/2018

(Tức ngày 25/12 ÂL )

Nguyễn Thị Ngọc Sang

Hiệu trưởng

 

Lê Thị Trải

Bí thư Đoàn Thanh Niên

 

Ngày 11/02/2018

       (Tức 26/12 ÂL)

Nguyễn Thị Tân

Phó hiệu trưởng

 

Lê Thị Thúy Ân

Y tế 

 

Ngày 12/2/2018

(Tức 27/12 Âm lịch)

Lê Thị Hà

Phó hiệu trưởng

 

Nguyễn Thị Anh Vân

CTCĐ 

 

Ngày 13/2/2018

(Tức ngày 28/12 ÂL

Nguyễn Thị Ngọc Sang

Hiệu trưởng

 

Lê Thị Trải

Bí thư Đoàn Thanh Niên

 

Ngày 14/2/2018

(Tức ngày 29/12 ÂL )

Nguyễn Thị Tân

Phó hiệu trưởng

 

Lê Thị Thúy Ân

Nguyễn Thị Tuyết

Y tế 

Nhân viên

 

Ngày 15/2/2018

(Tức 30/12 ÂL)

Nguyễn Thị Ngọc Sang

Lê Thị Hà

Hiệu trưởng

Phó hiệu trưởng

 

Nguyễn Thị Anh Vân

CTCĐ 

 

Ngày 16/1/2018

 (Tức ngày 01/01 ÂL)

Nguyễn Thị Ngọc Sang

Hiệu trưởng

 

Lê Thị Trải

Bí thư Đoàn Thanh Niên

 

Ngày 17/02/2018

(Tức ngày 02/01 ÂL)

Nguyễn Thị Tân

Phó hiệu trưởng

 

Lê Thị Thúy Ân

Cao Thị Ngọc

Y tế 

PBT chi đoàn

 

Ngày 18/02/2018

(Tức ngày 03/01 ÂL )

Lê Thị Hà

Phó hiệu trưởng

 

Nguyễn Thị Anh Vân

Nguyễn Thị Tuyết

CTCĐ 

Nhân viên

 

Ngày 19/02/2018

(Tức ngày 04/01 ÂL )

Nguyễn Thị Ngọc Sang

Hiệu trưởng

 

Lê Thị Trải

Bí thư Đoàn Thanh Niên

 

Ngày 20/02/2018

(Tức ngày 05/01 ÂL )

Nguyễn Thị Tân

Phó hiệu trưởng

 

Lê Thị Thúy Ân

Y tế 

 

Ngày 21/02/2018

(Tức ngày 06/01 ÂL )

Lê Thị Hà

Phó hiệu trưởng

 

Nguyễn Thị Anh Vân

CTCĐ 

 

                                                                                     

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác:
Mới nhất