Lịch phân công trực tết nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019

Lịch trực tết nguyên đán Kỷ Hợi 2019

LỊCH PHÂN CÔNG

TRỰC TẾT NGUYÊN ĐÁN KỶ HỢI 2019

Stt

Ngày trực

Họ và tên người trực

Chức vụ

Số điện thoại

1

Ngày 02/02/2019

( 28 tháng chạp)

 

Đoàn Thị Hiền

 

Phó hiệu trưởng

0904427106

Nguyễn Thúy Ân 

 

Y tế    

0368812315

2

Ngày 03/02/2019

( 29 tháng chạp)

 

Lê Thị Hà

 

Phó hiệu trưởng

0902244388

Nguyễn Anh Vân  

 

GV- CT CĐ

0978423877

3

Ngày 04/02/2019

( 30 tết )

 

Nguyễn Thị Ngọc Sang

 

Hiệu trưởng

0969269558

Trần Thanh Huyền

 

GV-TTCM 1

0983742421

4

Ngày 05/02/2019

( mùng 1  tết)

 

Nguyễn Thị Ngọc Sang

 

Hiệu trưởng

0969269558

Lê Thị Trải  

 

GV – BT Đoàn

0367246881

5

Ngày 06/02/2019

( Mùng 2  tết)

 

Lê Thị Hà

 

Phó hiệu trưởng

0902244388

Trần Thị Hằng  

 

GV – TTCM 2  

0347911286

6

Ngày 07/02/2019

( Mùng 3  tết)

 

Đoàn Thị Hiền

 

Phó hiệu trưởng

0904427106

Nguyễn Thị Hiền

 

 GV – TPCM

0375030826

7

Ngày 08/02/2019

( Mùng 4 tết )

 

Nguyễn Thị Ngọc Sang

 

Hiệu trưởng

0969269558

Nguyễn Thị Tươi

 

GV-TPCM

0904354882

8

Ngày 09/02/2019

( Mùng 5 tết )

 

Đoàn Thị Hiền

 

Phó hiệu trưởng

0904427106

Lê Thúy Ân  

 

Y tế  

0368812315

9

Ngày 10/02/2019

 

( Mùng 6 tết)

Lê Thị Hà

 

Phó hiệu trưởng

0902244388

Nguyễn Thị Anh Vân

 

GV-CTCĐ

0978423877


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác:
Mới nhất