Tài nguyên
Khớp các mục sau đây:
Tiêu đề Mô tả
Nội dung Nguồn:
Âm nhạc NDTT Dạy hát nhà của tôi Âm nhạc NDTT Dạy hát nhà của tôi
Âm nhạc: Bác đưa thư vui tính Âm nhạc: Bác đưa thư vui tính
Âm nhạc: Cả nhà thương nhau Âm nhạc: Cả nhà thương nhau
Đồng dao Gánh gánh gồng gồng Đồng dao Gánh gánh gồng gồng
Hoa hồng - Hoa cúc Hoa hồng - Hoa cúc
KPKH “ Bé biết gì về các nguồn nước”. KPKH “ Bé biết gì về các nguồn nước”.
Làm quen với chữ cái e, ê Làm quen với chữ cái e, ê
Thơ: Gà mẹ đếm con Thơ: Gà mẹ đếm con
Thơ: ước mơ của tý Thơ: ước mơ của tý
Thơ: Chiếc cầu mới Thơ: Chiếc cầu mới
Thơ: Chú Bộ đội hành quân trong mưa Thơ: Chú Bộ đội hành quân trong mưa
Thơ: Hoa kết trái Thơ: Hoa kết trái
Toán: Đếm đến 8, nhận biết các nhóm có 8 đối tượng, nhận biết chữ số 8 Toán: Đếm đến 8, nhận biết các nhóm có 8 đối tượng, nhận biết chữ số 8
Truyện : Tích chu Truyện : Tích chu
Truyện gấu con bị đau răng Truyện gấu con bị đau răng
Truyện: Gà trống kiêu căng Truyện: Gà trống kiêu căng
Văn học: Gánh gánh gồng gồng Văn học: Gánh gánh gồng gồng