Thông tin thành viên
Họ và tên: Nguyen thi huong
Email: mn.ks.nthuong1987@dongtrieu.edu.vn
Giới tính: Nữ
Địa chỉ:
Website:
Đơn vị: Trường MN Kim Sơn
Chức vụ: Giáo viên mầm non
Chuyên môn: 
Thống kê:  Tổng số bài: 25       Đã duyệt: 19       Tổng điểm: 39

Giới thiệu: 


  • Tài liệu đã duyệt