Thông tin thành viên
Họ và tên: Nguyễn Thị Tươi
Email: mn.ks.nttuoi1987@dongtrieu.edu.vn
Giới tính: Nữ
Địa chỉ:
Website:
Đơn vị: Trường MN Kim Sơn
Chức vụ: Tổ trưởng tổ nhà trẻ
Chuyên môn: 
Thống kê:  Tổng số bài: 64       Đã duyệt: 56       Tổng điểm: 172

Giới thiệu: 


  • Tài liệu đã duyệt