Thông tin thành viên
Họ và tên: Nguyễn Thị Phương Anh
Email: mn.ks.ntpanh2017@dongtrieu.edu.vn
Giới tính: Nữ
Địa chỉ:
Website:
Đơn vị: Trường MN Kim Sơn
Chức vụ: Giáo viên mầm non
Chuyên môn: 
Thống kê:  Tổng số bài: 32       Đã duyệt: 27       Tổng điểm: 71

Giới thiệu: 


  • Tài liệu đã duyệt