Thông tin thành viên
Họ và tên: Trần Thanh Huyền
Email: mn.ks.ttthuyen@dongtrieu.edu.vn
Giới tính: Nữ
Địa chỉ:
Website:
Đơn vị: Trường MN Kim Sơn
Chức vụ: Giáo viên mầm non
Chuyên môn: 
Thống kê:  Tổng số bài: 71       Đã duyệt: 57       Tổng điểm: 229

Giới thiệu: 


  • Tài liệu đã duyệt