Thông tin thành viên
Họ và tên: Lê Thị Trải
Email: mn.ks.lttrai@dongtrieu.edu.vn
Giới tính: Nữ
Địa chỉ: số nhà 25- gia mô-kim son- đông triều-quảng ninh
Website:
Đơn vị: Trường MN Kim Sơn
Chức vụ: Giáo viên mầm non
Chuyên môn: 
Thống kê:  Tổng số bài: 42       Đã duyệt: 39       Tổng điểm: 90

Giới thiệu: 


  • Tài liệu đã duyệt