Pupil Information

Thông tin tuyển sinh TRƯỜNG MN KIM SƠN
Năm học 2018 - 2019

Chỉ tiêu tuyển sinh:
-Tuyển sinh trẻ từ 03 tháng tuổi đến 5 tuổi ( Trẻ sinh năm 2013 đến 2018) có hộ khẩu tại địa bàn Phường Kim Sơn - Thị xã Đông Triều- Tỉnh Quảng Ninh. Cụ thể: Năm học 2018 - 2019: Nhà trưởng tuyển sinh 445 trẻ: 1. Nhà Trẻ: Từ 24 - 36 tháng 65 Trẻ 2. Mẫu giáo: + Trẻ từ 3 - 5 tuổi: 380 Trẻ + Trẻ 5 tuổi 182 Trẻ
Hướng dẫn tuyển sinh:
-Thông báo tuyển sinh trên trang website của nhà trường, trên loa phát thanh của nhà trường, phối kết hợp với các khu phố trong địa bàn để tuyên truyền trên loa phát thanh. -Hồ sơ trẻ gồm: + Đơn xin nhập học + Giấy kê khai thông tin của trẻ + Bản sao công chứng sổ hộ khẩu + Bản sao giấy khai sinh + Giấy chứng nhận hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, hồ sơ trẻ khuyết tật ( nếu có)
Tuyến tuyển sinh:
- Tuyển sinh trẻ ở các khu phố Khu Gia Mô, Khu Kim Sen, Khu Cổ Giản, Khu Kim Thành, Khu Đô Thị Kim Sơn, Khu Nhuệ Hổ - Trẻ ở các nơi khác trong độ tuổi từ Nhà trẻ, Mẫu giáo đến đang cư trú tại địa bàn.
Điều kiện tuyển sinh:
- Là trẻ em sinh năm 2013 đến năm 2018 . - Có đầy đủ hồ sơ theo quy định của nhà trường
Hướng dẫn sau đăng ký:
Hướng dẫn sau đăng ký: - Phụ huynh nộp hồ sơ tại phòng hành chính nhà trường - BGH nhà trường căn cứ vào số lượng và điều kiện tuyển sinh để phân chia lớp - Giáo viên căn cứ số lượng học sinh nhà trường đã phân để nhận học sinh vào lớp
Tin mới nhất