Web Content Display

Thực đơn tháng 5/2018


PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON  KIM SƠN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độclập - Tự do - Hạnh phúc

 

THỰC ĐƠN THÁNG 5/2018

(Từ ngày 02/5 đến 31/5/2018)

Tuần 1: Từ ngày (2/5 - 5/5/2018)

Nhóm trẻ

BỮA TRƯA

BỮA CHIỀU

GHI CHÚ

Thứ 2

Cơm nát, Thịt  rim  tôm , Canh bí xanh ninh xương

Cháo đậu xanh đường

 

Thứ 3

Cơm nát, Thịt hầm trứng cút, canh  cáy rau đay

Bánh mì, sữa bò tươi

 

Thứ 4

Cơmnát , Thịt rim lạc, canh ngao mùng tơi

 Cháo xương củ quả

 

Thứ 5

Cơm nát, Thịt kim chi, Canh xương ninh khoai sọ

Mì xương

 

Thứ 6

Cơm nát, thịt đậu sốt cà chua, Canh  củ cải, cà rốt ninh xương

Bánh bông lan, sữa bò tươi

 

Thứ 7

Cơm nát, Giò  rim cà chua, canh khoai tây ninh xương

Cháo xương củ quả

 

Mẫu giáo

BỮA TRƯA

BỮA CHIỀU

GHI CHÚ

Thứ 2

Cơmthường, Thịt  rim  tôm , Canh xương bí xanh ninh xương

Cháo đậu xanh đường

 

Thứ 3

Cơm thường, Thịt kho trứng cút canh cáy rau đay

Bánh mì, sữa bò tươi

 

Thứ 4

Cơmthường , Thịt rim lạc, canh ngao mồng tơi

Cháo xương củ quả

 

Thứ 5

Cơm thường, Thịt kim chi, Canh xương ninh khoai sọ

Mì xương

 

Thứ 6

Cơm thường, thịt đậu sốt cà chua, Canh  củ cải, cà rốt ninh xương

Bánh bông lan, sữa bò tươi

 

Thứ 7

Cơm thường,  Giò  rim cà chua, canh khoai tây ninh xương

Cháo xương củ quả

 

Tuần 2: Từ ngày (7/5 - 12/5/2018)

Nhóm trẻ

BỮA TRƯA

BỮA CHIỀU

GHI CHÚ

Thứ 2

Cơmnát, Thịt  rim  tôm , Canh  bầu nấu tép

Cháo xương củ quả

 

Thứ 3

Cơm nát, Thịt hầm trứng cút, canh bí đỏ ninh xương

Bánh mì, sữa bò tươi

 

Thứ 4

Cơm nát , Thịt gà giang , canh bí xanh ninh xương

Mì xương

 

Thứ 5

Cơm nát, Thịt kim chi, Canh xương ninh khoai sọ

 Cháo đậu xanh đường

 

Thứ 6

Cơm nát, thịt đậu sốt cà chua, Canh xương ninh cà rốt củ cải

Bánh bông lan, sữa bò tươi

 

Thứ 7

Cơm nát, Giò rim cà chua, canh khoai tây ninh

Cháo xương củ quả

 

Mẫu giáo

BỮA TRƯA

BỮA CHIỀU

GHI CHÚ

Thứ 2

Cơmthường, Thịt  rim  tôm, Canh  bầu nấu tép

Cháo xương củ quả

 

Thứ 3

Cơm thường, Thịt kho trứng cút canh bí đỏ ninh xương

Bánh mì, sữa bò tươi

 

Thứ 4

Cơmthường, Thịt gà giang, canh bí xanh ninh xương

Mì xương

 

Thứ 5

Cơm thường, Thịt kim chi, Canh xương ninh khoai sọ

Cháo đậu xanh đường

 

Thứ 6

Cơm thường, thịt đậu sốt cà chua, Canh xương ninh cà rốt củ cải

Bánh bông lan, sữa bò tươi

 

Thứ 7

Cơm thường,  Giò  rim cà chua, canh khoai tây ninh xương

Cháo xương củ quả

 

Tuần 3: Từ ngày (14/5- 19 /5/2018)

Nhóm trẻ

BỮA TRƯA

BỮA CHIỀU

GHI CHÚ

Thứ 2

Cơm nát, thịt rim tôm, canh bí xanh ninh xương

Cháo đậu đen đường

 

Thứ 3

Cơm nát, Thịt kho hầm nấm, Canh củ cải cà rốt

Bánhmì, sữa bò tươi

 

Thứ 4

Cơm nát, Thịt kim chi, Canh khoai sọ ninh xương

Cháo xương bíđỏ

 

Thứ 5

Cơm nát, thịt đúc trứng, Canh bí đỏ ninh xương

Mì xương

 

Thứ 6

Cơm nát, Thịt sốt cà chua, canh cáy rau đay

Bánh bông lan, sữa bò tươi

 

Thứ 7

Cơm nát,  Giò rim cà chua, canh  khoai tây ninh xương

Cháo xương củ quả

 

Mẫu giáo

BỮA TRƯA

BỮA CHIỀU

GHI CHÚ

Thứ 2

Cơm thường, thịt rim tôm, canh bí xanh ninh xương

Cháo đậu đen đường

 

Thứ 3

Cơm thường, Thịt kho hầm nấm, Canh củ cải cà rốt

Bánh mì, sữa bò tươi

 

Thứ 4

Cơm thường, Thịt kim chi, Canh khoai sọ ninh xương

Cháo xương bí đỏ

 

Thứ 5

Cơm thường, thịt đúc trứng, Canh bí đỏ ninh xương

Mì xương

 

Thứ 6

Cơm thường, Thịt sốt cà chua, canh cáy rau đay

Bánh bông lan, sữa bò tươi

 

Thứ 7

Cơm thường, Giò rim cà chua,  canh  khoai tây ninh xương

Cháo xương củ quả

 

Tuần 4: Từ ngày (21/5 - 26/5/2018)

Nhóm trẻ

BỮA TRƯA

BỮA CHIỀU

GHI CHÚ

Thứ 2

Cơm nát, Thịt  rim  tôm , Canh bí xanh ninh xương

Cháo đậu xanh đường

 

Thứ 3

Cơm nát, Thịt hầm trứng cút, canh  cáy rau đay

Bánh mì, sữa bò tươi

 

Thứ 4

Cơmnát , Thịt rim lạc, canh ngao mùng tơi

Mì xương

 

Thứ 5

Cơm nát, Thịt kim chi, Canh xương ninh khoai sọ

Cháo xương củ quả

 

Thứ 6

Cơm nát, thịt đậu sốt cà chua, Canh  củ cải, cà rốt ninh xương

Bánh bông lan, sữa bò tươi

 

Thứ 7

Cơm nát, Giò  rim cà chua, canh khoai tây ninh xương

Cháo xương củ quả

 

Mẫu giáo

BỮA TRƯA

BỮA CHIỀU

GHI CHÚ

Thứ 2

Cơmthường, Thịt  rim  tôm , Canh xương bí xanh ninh xương

Cháo đậu xanh đường

 

Thứ 3

Cơm thường, Thịt kho trứng cút canh cáy rau đay

Bánh mì, sữa bò tươi

 

Thứ 4

Cơmthường , Thịt rim lạc, canh ngao mồng tơi

Mì xương

 

Thứ 5

Cơm thường, Thịt kim chi, Canh xương ninh khoai sọ

Cháo xương củ quả

 

Thứ 6

Cơm thường, thịt đậu sốt cà chua, Canh  củ cải, cà rốt ninh xương

Bánh bông lan, sữa bò tươi

 

Thứ 7

Cơm thường,  Giò  rim cà chua, canh khoai tây ninh xương

Cháo xương củ quả

 

     Người lên thực đơn

 

 

            Lê Thị Hà

   Nhân viên  y tế

 

 

 Lê Thị Thúy Ân

         HIỆU TRƯỞNG

 

 

   Nguyễn Thị Ngọc Sang