To enable view this clip, click-here.
Reporting Online
report-org-name:
report-period:

no-report-data-were-found

Thống kê
Tin tức
Bài giảng, giáo án điện tử
Thông tin thành viên
Họ và tên: Nguyễn Thị Tươi
Email: mn.ks.nttuoi1987@dongtrieu.edu.vn
Giới tính: Nữ
Địa chỉ:
Website:
Đơn vị: Trường MN Kim Sơn
Chức vụ: Tổ trưởng tổ nhà trẻ
Chuyên môn: 
Thống kê:  Tổng số bài: 38       Đã duyệt: 37       Tổng điểm: 139

Giới thiệu: 


  • Tài liệu đã duyệt
Calendar
Today: Friday, 21 / 09 / 18
21/09

Đ/c NGuyễn Thị Ngọc Sang- Hiệu trưởng: Kiểm tra trường MN đạt chuẩn Quốc gia năm 2018 tại trường MN Hoa Anh Đào.

Thông báo
The selected web content no longer exists.
Video clip
To enable view this clip, click-here.
Tài nguyên
Bài hát yêu thích
To enable view this clip, click-here.