To enable view this clip, click-here.
Reporting Online
report-org-name:
report-period:

no-report-data-were-found

Thống kê
Bé ở trường

Tài chính công khai ngày 8/06/2018 

Tổng số học sinh : 120, Tổng số tiền ăn 1560.000 đ Đã chi: 1560.000 đ Số tiên dư: 0 đ

Bài giảng, giáo án điện tử
Chủ đề
Thích 0 bình luận
Tác giả: Trần Thanh Huyền
Chủ đề: Văn hóa
Loại tài liệu: Bài giảng; Giáo án
Ngày cập nhật: 13/10/17 06:06
Lượt xem: 2918
Dung lượng: 74.0kB
Nguồn: Trần Thanh Huyền
Mô tả: KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ GIA ĐÌNH Tên chủ đề lớn: Gia đình (4 tuần) Thời gian thực hiện: từ ngày 16/10/2017 đến ngày 10/tháng 11 năm 2017

Bình luận - Đánh giá

Chưa có bình luận nào

Bạn cần đăng nhập để gửi bình luận.

Calendar
Today: Tuesday, 26 / 06 / 18
Thông báo
The selected web content no longer exists.
Video clip
To enable view this clip, click-here.
Tài nguyên
Bài hát yêu thích
To enable view this clip, click-here.