To enable view this clip, click-here.
Reporting Online
report-org-name:
report-period:

no-report-data-were-found

Thống kê
Bé ở trường

Tài chính công khai ngày 8/06/2018 

Tổng số học sinh : 120, Tổng số tiền ăn 1560.000 đ Đã chi: 1560.000 đ Số tiên dư: 0 đ

Bài giảng, giáo án điện tử
kế hoạch nước và các hiện tượng tự nhiên
Thích 0 bình luận
Tác giả: Cao Thị Ngọc
Chủ đề: Giáo dục
Loại tài liệu: Giáo trình, sách
Ngày cập nhật: 12/04/18 07:22
Lượt xem: 17
Dung lượng: 63.7kB
Nguồn: cao ngọc
Mô tả: nước và httn

Bình luận - Đánh giá

Chưa có bình luận nào

Bạn cần đăng nhập để gửi bình luận.

Calendar
Today: Tuesday, 26 / 06 / 18
Thông báo
The selected web content no longer exists.
Video clip
To enable view this clip, click-here.
Tài nguyên
Bài hát yêu thích
To enable view this clip, click-here.