mua múa.jpg
oanh.jpg
20.5.jpg
20.15.jpg
20.7.jpg
Tin tức - Sự kiện
Thông báo

Thực đơn tháng 9/2018

PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU          TRƯ ỜNG MẦM NON  KIM SƠN            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độclập - Tự do - Hạnhphúc THỰC ĐƠN THÁNG 9/2018 (Từ ngày 06/9 đến 29/9/2018) Tuần 1: Từ ngày (06/9 - 7/9/2018) Nhóm trẻ          ...

Detail

Calendar
Today: Monday, 16 / 09 / 19
16/09

- Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Sang - Ht chỉ đạo các hoạt động chung tại trường 

- Đ/c Đoàn Thị Hiền ; Hoàng Tgị Thanh - Phó hiệu trưởng rà soát ký duyệt kế hoạch GD  các độ tuổi 

- BGH trực và làm việc tại trường 

Cảnh quan, môi trường học đường

Tài chính công khai ngày 13/9/2019 

Tổng số trẻ ăn: 378 Tổng số tiền ăn của trẻ: 5.103.000 Tổng số tiền đã chi trong ngày: 5.103.000 0 Số tiền thừa thiếu: 0 Số tiền chuyển sang ngày hôm sau: 0

Tài nguyên