THỐNG KÊ KẾT QUẢ CÂN ĐO THEO DÕI SỨC KHỎE LẦN 1/2017


THỐNG KÊ KẾT QUẢ CÂN ĐO THEO DÕI SỨC KHỎE LẦN 1/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

Số TT

Nhóm/
Lớp MG

Số trẻ

Trẻ suy DD

Trẻ suy DD

Ghi chú

Nhẹ cân

Béo phì

Thấp còi

Quá cao

1

2A

25

1

     

 

2

2B

22

   

1

 

 

3

2c

9

   

1

 

 

4

3a

35

   

1

 

 

5

3b

26

   

4

 

 

6

3C

27

   

2

 

 

7

4A

35

   

4

 

 

8

4B

29

   

1

 

 

9

4C

32

1

 

2

 

 

10

4D

30

4

 

3

   

11

5A

32

   

3

 

 

12

5B

32

1

 

1

 

 

13

5C

32

2

 

1

 

 

14

5D

30

2

 

2

   

15

5E

29

 

6

     

Cộng

425

11

6

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

NGƯỜI LẬP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Đã ký)

 

 

 

(Đã ký)

 

 

 

 

 

 

 

 

Lê Thị Hà

 

 

 

Trịnh Thị Huyền

 


No comments yet. Be the first.