Kế hoạch công tác tháng 9/2017


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON KIM SƠN

Độc Lập - Tự do - Hạnh Phúc

                                                                                                                              

                          KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 9/2017          

                Năm học: 2017-2018

 

Nhiệm vụ trọng tâm:

  • Tổ chức tốt ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường
  • Chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị cho năm học
  • Duyệt kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học.
  • Hội nghị cán bộ, viên chức lao động.
  •  

THỜI GIAN

 

NỘI DUNG

 

NGƯỜI THỰC HIỆN

01/ 9

- Kiểm tra CSVC các nhóm lớp

Chuẩn bị công tác khai giảng

CBGV, NV toàn trường

05 / 9

- Khai giảng năm học 2017-2018

CBGV, NV toàn trường

8/9

- Họp giao ban tháng 9

Hiệu trưởng

9// 9

- Họp tổ chuyên môn

Hiệu phó và tổ chuyên môn

11-16 / 9

- Xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học

- Kế hoạch tổ chức hội nghị VC-NLĐ năm học 2017-2018

Ban giám hiệu

16 / 9

- Họp, kiện toàn hội cha mẹ học sinh

Ban giám hiệu

30 / 9

- Họp hội đồng nhà trường, đánh giá công tác tháng 9, triển khai nhiệm vụ tháng 10.

BGH - CĐ - CM

Kim Sơn, ngày 01 tháng 09 năm 2017

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Nguyễn Thị Ngọc Sang

 


No comments yet. Be the first.