Calendar
/19Monday, 07:30
22/04

Ban giám hiệu trực và làm việc tại trường.

/19Tuesday, 07:30
23/04

Ban giám hiệu trực và làm việc tại trường.

/19Wednesday, 07:00
24/04

Đ/c Nguyễn THị Ngọc Sang- Hiệu trưởng: Dự hội nghị tập huấn tại Sở GD.

/19Thursday, 07:30
25/04

Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Sang- Hiệu trưởng: Dự hội nghị tập huấn sở GD.

Today: Saturday, 20 / 04 / 19
20/04

Ban giám hiệu dự ngày hội khoa học công nghệ năm 2019 tại nhà hát cánh diều Hà Lan