Calendar
Today: Friday, 22 / 02 / 19
22/02

- Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Sang - HT kiểm tra điểm lẻ Nhuệ Hổ - chỉ đạo chung các hoạt động tại trường 

- Đ/c Đoàn Thị Hiền , Lê Thị Hà - PHT rà soát ký duyệt hồ sơ các nhóm lớp 

22/02

- BGH  trực và làm việc tại trường 


CHÚC MỪNG NĂM MỚI - XUÂN KỶ HỢI 2019 !