Kế hoạch khai giảng năm học 2017-2018


PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU

    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON KIM SƠN

 

                     Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 

Số:130/ KH -TrMN

Kim Sơn, ngày 15  tháng  8 năm 2018

KẾ HOẠCH

Tổ chức khai giảng năm học 2017 – 2018

            Căn cứ công văn số: 783/PGD&ĐT ngày 02 tháng 8 năm 2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Thị xã  Đồng Triều về việc thực hiện một số nhiệm vụ chuẩn bị năm học mới và thực hiện khung kế hoạch thời gian năm học 2017-2018;

Căn cứ nhiệm vụ năm học;

             Trường Mầm non Kim Sơn  xây dựng kế hoạch khai giảng năm học 2017-2018 như sau:

I. Mục đích yêu cầu:

Tạo không khí vui tươi, phấn khởi, sẵn sàng bước vào năm học mới cho các cô và cháu trong trường, đồng thời thu hút được sự quan tâm, ủng hộ của toàn xã hội cho công tác chăm sóc giáo dục trẻ mầm non.

Chuẩn bị chu đáo về mọi mặt để tổ chức "Ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường" diễn ra thật trang trọng và tạo dấu ấn tốt đẹp, thực sự là một ngày hội của trẻ. 

II. - Thời gian, địa điểm, thành phần:

- Thời gian:       Từ 7h30 đến 8h30 ngày 5 tháng 9 năm 2017.

- Địa điểm:        Tại sân trường Mầm non Kim Sơn- Khu Gia Mô.

- Thành phần:

+ Đại biểu mời:  - Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, các đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội, các doanh nghiệp trên địa bàn phường Kim Sơn.  Phụ huynh học sinh toàn trường.

+ Đại biểu triệu tập: Tập thể cán bộ giáo viên nhà trường, toàn thể học sinh trong trường.

III. Nội dung -Chương trìnhChuẩn bị:

  1. Nội dung:- Diễn văn khai giảng năm học 2017-2018

- Tuyên dương khen thưởng cá nhân đạt thành tích xuất sắc năm học 2016-2017

- Phần "Hội" tạo không khí hài hòa vui tươi, phấn khởi phù hợp với đặc điểm lứa tuổi các cháu mầm non.

TT

Nội dung

Thực hiện

1

Đón tiếp đại biểu- Văn nghệ chào mừng

Ban tổ chức

2

Tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu

Ban tổ chức

3

Thư của Chủ Tịch nước

Diễn văn khai giảng năm học 2017-2018

Hiệu trưởng

4

Lãnh đạo tặng hoa chúc mừng

Lãnh đạo phòng Giáo dục

Lãnh đạo địa phương

5

Đại biểu chúc mừng

Ban tổ chức

6

Khen thưởng

Ban tổ chức

7

Bế mạc

Ban tổ chức

8

Phần hội

Đ/c Ngọc- Xuyến

IV. Tổ chức thực hiện:

1. Tổ văn phòng, tổ nhà trẻ (Đ/c Lê Thị Hà- phó hiệu trưởng phụ trách)

- Chủ trì công tác lễ tân: Đón tiếp đại biểu, gửi giấy mời

- Phụ trách chương trình văn nghệ (Chuẩn bị 5 tiết mục văn nghệ)

- Trang trí khánh tiết, Trống, sân khấu, bóng bơm H2, pháo bông, loa đài, bàn ghế đại biểu, nước uống…

- Cờ đuôi nheo cờ chuối, trang trí trên sân, cổng;

- Chuẩn bị kinh phí tổ chức;

2. Tổ mẫu giáo (Đ/c Nguyễn Thị Tân- Phó hiệu  trưởng phụ trách)

- Xây dựng chương trình khai giảng

- Tham mưu nội dung thi đua

- Chuẩn bị điều kiện về CSVC, sắp xếp vị trí đại biểu

Chương trình văn nghệ:

+ Toàn trường ra sân theo bài "Ngày vui của bé" thành hàng dọc.

+ Đội trống hội khai trường.

- Chương trình văn nghệ chào mừng (3 tiết mục):

+ Hát múa "Vui đến trường"

+ Múa "Mái trường nơi em học bao điều hay"

+ Múa "Tiếng trống trường"

3. Chuẩn bị tập luyện:

Từ ngày 21/8 đến 31/8/2017 tập luyện.

  • Văn nghệ trẻ: Đ/c Xuyến- Hằng - Huyền
  • Thời gian tập: 14h-16h30 hằng ngày.

Sáng 04/9 tổng duyệt chương trình.

Trên đây là kế hoạch tổ chức lễ khai giảng năm học 2017 – 2018 của trường mầm Kim Sơn, đề nghị các tổ chuyên môn, toàn thể CBGV-NV nghiêm túc thực hiện để buổi lễ đạt kết quả tốt.

          

Nơi nhận:

- ĐU-UBND phường (b/c);

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- BGH, giáo viên (t/h)

- L­ưu:

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Thị Ngọc Sang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


No comments yet. Be the first.