mua múa.jpg
oanh.jpg
20.5.jpg
20.15.jpg
20.7.jpg
Tin tức - Sự kiện
Thông báo

Thực đơn tháng 9/2018

PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU          TRƯ ỜNG MẦM NON  KIM SƠN            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độclập - Tự do - Hạnhphúc THỰC ĐƠN THÁNG 9/2018 (Từ ngày 06/9 đến 29/9/2018) Tuần 1: Từ ngày (06/9 - 7/9/2018) Nhóm trẻ          ...

Detail

Calendar
Today: Saturday, 20 / 04 / 19
20/04

Ban giám hiệu dự ngày hội khoa học công nghệ năm 2019 tại nhà hát cánh diều Hà Lan

Tài chính công khai ngày 18/ 04 / 2019 

Tổng số học sinh ; 428 trẻ Tổng số tiền ăn .= 5.778000 đ Đã chi: 5.778000 đ Số tiên dư: 0 đ

Tài nguyên