mua múa.jpg
oanh.jpg
20.5.jpg
20.15.jpg
20.7.jpg
Tin tức - Sự kiện
Thông báo

Thực đơn tháng 9/2018

PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU          TRƯ ỜNG MẦM NON  KIM SƠN            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độclập - Tự do - Hạnhphúc THỰC ĐƠN THÁNG 9/2018 (Từ ngày 06/9 đến 29/9/2018) Tuần 1: Từ ngày (06/9 - 7/9/2018) Nhóm trẻ          ...

Detail

Calendar
Today: Tuesday, 21 / 05 / 19
21/05

- đ/c  Nguyễn Thị Ngọc Sang - Ht chỉ đạo các hoạt  động chung tại trường 

- đ/c Lê Thị Hà - Pht  kiểm tra hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ tại diểm lé Nhuệ Hổ 

- đ/c Đoàn Thị Hiền - Pht tham gia hội đồng ddanhs giá chuyên đề xây dựng trường MN lấy trẻ làm trung tâm cấp thị xã tại Hội trường S1 phòng GD&ĐT .

21/05

- BGH trực vầ làm việc tại trường 

Cảnh quan, môi trường học đường

Tài chính công khai ngày 21/05 / 2019 

Tổng số học sinh ; 439 trẻ Tổng số tiền ăn .= 5.926.500 đ Đã chi: 5.926.500 đ Số tiên dư: 0 đ

Tài nguyên