Asset Publisher

MN Kim Sơn tham gia Hội thi GVDG cấp tỉnh năm học 2015-2016

MN Kim Sơn tham gia Hội thi GVDG cấp tỉnh năm học 2015-2016

Thực hiện kế hoạch số: 65/KH-PGD&ĐT ngày 20 tháng 01 năm 2016 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Thị xã Đông Triều về việc tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp học mầm non tỉnh Quảng Ninh Năm học 2015-2016. Trường Mầm non Kim Sơn có 02 giáo viên tham gia dự thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh.

Trải qua 2 vòng thi, vòng 1 các giáo viên làm bài kiểm tra năng lực hiểu biết bằng hình thức tự luận trong 120 phút. Nội dung bài kiểm tra liên quan đến kiến thức chăm sóc giáo dục trẻ em, nghiệp vụ, kỹ năng sư phạm liên quan đến phạm vi chương trình giáo dục mầm non, những hiểu biết về chủ trương, đường lối, định hướng đổi mới giáo dục và các nội dung chỉ đạo của cấp học mầm non và của ngành. Ở vòng 2, các giáo viên sẽ thi thực hành hai hoạt động trên lớp cùng với trẻ, trong đó một hoạt động do giáo viên tự chọn, một hoạt động do ban tổ chức xác định bằng hình thức bốc thăm. Kết thúc Hội thi cô giáo Phạm Thị lý đã đạt giải ba và cô giáo Trần Thanh Huyền đã đạt giải khuyến khích.

Cô giáo Phạm Thị lý nhận giải ba Hội thi GVDG cấp tỉnh năm học 2015-2016

Hội thi giáo viên dạy giỏi mầm non cấp tỉnh nhằm tuyển chọn, công nhận, suy tôn giáo viên dạy giỏi của cấp học; tạo điều kiện để giáo viên thể hiện năng lực, học tập, trao đổi kinh nghiệm về chăm sóc, giáo dục trẻ, khai thác sử dụng sáng tạo, hiệu quả phương tiện, đồ dùng, đồ chơi, chương trình giáo dục mầm non. Qua đó góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua trong trường học, khuyến khích động viên, tạo cơ hội để giáo viên và cán bộ quản lý tự học và sáng tạo, tuyên dương, nhân rộng những điển hình tiên tiến trong hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, tạo động lực phát triển sự nghiệp giáo dục của mỗi địa phương và toàn ngành.

Hội thi cũng là một trong những căn cứ để nhà trường đánh giá thực trạng đội ngũ giáo viên mầm non, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng phù hợp, nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục trong thời đại mới.

Thanh Huyền