Asset Publisher

CÔNG ĐIỆN SỐ 01/Tr-MN VỀ VIỆC PHÒNG CHỐNG CƠN BÃO SỐ 2

CÔNG ĐIỆN SỐ 01/Tr-MN VỀ VIỆC PHÒNG CHỐNG CƠN BÃO SỐ 2


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON KIM SƠN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/Tr-MN

                           Kim Sơn, ngày 16 tháng 7 năm 2017

 

CÔNG ĐIỆN

Về việc chủ động các biện pháp ứng phó với cơn bão số 2

                    Kính gửi: Cán bộ, Giáo viên, nhân viên trường mầm non Kim Sơn

                Thực hiện công điện Số: 01/PGD&ĐT ngày 16/7/2017 của phòng Giáo dục và Đào tạo Đông Triều về việc chủ động các biện pháp ứng phó với cơn bão số 2;

Theo dự báo của trung tâm khí tượng thủy văn trung ương, hồi 13 giờ chiều ngày 16/7/2017, bão số 2 (Talas) đang cách bờ biển các tỉnh Thanh Hóa-Hà Tĩnh khoảng 290km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100km/giờ), giật cấp 11-12. 

Trong 6 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và còn có khả năng mạnh thêm. 

Đến 19 giờ ngày 16/7, vị trí tâm bão ở cách bờ biển các tỉnh Thanh Hóa-Hà Tĩnh khoảng 150km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100km/giờ), giật cấp 11-12.  Trong 6 đến 12 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km. 

Đến 1 giờ ngày 17/7, bão đổ bộ đất liền các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 10-12

Đây là một cơn bão mạnh, di chuyển nhanh. Để chủ động phòng, chống thiệt hại do bão số 2 gây ra. Hiệu trưởng trường mầm non Kim Sơn triển khai thực hiện ngay một số công việc sau:

                1. Triển khai ngay các phương án để phòng chống bão số 2, kiểm tra toàn bộ CSVC của các nhóm lớp, đặc biệt là các phòng học có các thiết bị phòng học thông minh, các thiết bị điện tử; phòng học bộ môn, nơi ăn, nghỉ của học sinh bán trú, phòng làm việc của CB GVNV, các phòng chức năng, thiết bị, hệ thống điện và thiết bị điện phải đảm bảo an toàn, các bảng biểu, biển trường, pano cần chủ động tháo dỡ đề phòng gió quật hỏng; Khơi thông cống rãnh, hệ thống thoát nước các mái nhà, chủ động tiêu thoát nước đề phòng ngập úng nước tràn vào các phòng học, phòng làm việc. Những phòng học không đảm bảo an toàn phải có phương án di chuyển thiết bị đến nơi an toàn và báo cáo ngay với UBND địa phương và phòng giáo dục.

                2- Tổ chức huy động lực lượng chống bão, chú ý việc gia cố giữ hệ thống cửa, mái, tường nhà, tường bao nơi sung yếu; che giữ các tài sản dễ hư hỏng do ẩm ướt, như máy vi tính, thiết bị lớp học thông minh, đồ dùng thiết bị điện, bàn ghế ...

                5. Bố trí thường trực bảo vệ 24/24 giờ và theo dõi thường xuyên chặt chẽ diễn biến của bão trên các phương tiện thông tin đại chúng để thực hiện kịp thời xử lý các tình huống xảy ra. Báo cáo và phối hợp với chính quyền địa phương trong việc phòng chống bão đồng thời báo cáo kịp thời về Phòng GD&ĐT để xin ý kiến chỉ đạo;

6. Các đồng ban giám hiệu trực phục trách các điểm trường chủ động theo dõi nắm bắt, kiểm tra chủ động phòng chống bão bố trí người trực cùng bảo vệ và báo cáo trực tiếp với chuyên viên phụ trách đ/c Vũ Hồng Hà, lãnh đạo phòng giáo dục;

Nhận được công điện này Trường mầm non Kim Sơn yêu cầu ban giám hiệu phụ trách các điểm trường nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 Nơi nhận:

     - Như kính gửi (th/h);

     - Cổng TTĐT của trường;

     - L­ưu.

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

Nguyễn Thị Ngọc Sang