Asset Publisher

Chi bộ trường Mầm non Kim Sơn Đại hội lần thứ V nhiệm kỳ 2017 - 2020.

Chi bộ trường Mầm non Kim Sơn Đại hội lần thứ V nhiệm kỳ 2017 - 2020.

Chiều ngày 17/7, Chi bộ trường Mầm non Kim sơn tổ chức Đại hội lần thứ V nhiệm kỳ 2017- 2020. Tới dự có đồng chí Đỗ Văn Đông – UVBTV- Phó Chủ tịch HĐND phường, Bí thư chi bộ cơ quan và toàn thể đảng viên trong Chi bộ.


     Đại hội đã thông qua báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ Chính trị nhiệm kỳ 2015- 2017và phương hướng, nhiệm vụ công tác lãnh đạo của chi bộ nhiệm kỳ 2017- 2020 do đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Sang - Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2017 trình bày. Báo cáo đã đánh giá toàn diện những thành tựu, điểm mạnh, điểm yếu và rút ra bài học kinh nghiệm qua việc thực hiện Nghị quyết của chi bộ trong nhiệm kỳ qua.Đồng thời, Đại hội đã thảo luận và thông qua Phương hướng nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu mà Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020 đã đề ra.

Ảnh: Đ/c nguyễn Thị Ngọc Sang thông qua báo cáo chính trị của chi bộ và báo cáo kiểm điểm của BCU

nhiệm kỳ 2015 - 2017- Phương hướng nhiệm vụ (nhiệm kỳ 2017- 2020)

Ảnh: Đ/c Ngô Thị Gái phát biểu Tham Luận

Ảnh: Đ/c Lê Thị Trải - Bí Thư Đoàn Thanh niên phát biểu tham luận

 

Phát biểu chỉ đạo tại địa hôi đồng chí Đ/c Đỗ Văn Đông Ủy viên ban thường vụ- Phó chủ tịch hội đồng nhân dân phường đã ghi nhận và biểu dương các kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015 - 2017 của Chi bộ. Đồng chí mong muốn trong nhiệm kỳ 2017 - 2020, Chi bộ sẽ phát huy tinh thần đoàn kết tập thể, tiếp tục thực hiện tốt chức năng là hạt nhân lãnh đạo chính trị, tăng cường công tác giáo dục tư tưởng, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, năng lực công tác của cán bộ đảng viên, xây dựng đội ngũ nhà giáo có đạo đức lối sống mẫu mực, có năng lực chuyên môn vững vàng đáp ứng với yêu cầu đổi mới giảng dạy và học tập của nhà trường. Đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức quần chúng phát huy tinh thần dân chủ, tham gia góp ý xây dựng Đảng nâng cao tính tự giác, tính hiệu quả để hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ được giao, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2020.

Ảnh: Đ/c Đỗ Văn Đông Ủy viên ban thường vụ- Phó chủ tịch hội đồng nhân dân phường

phát biểu chỉ đạo đại hội.

Ảnh: Đ/c Đỗ Văn Đông Ủy viên ban thường vụ- Phó chủ tịch hội đồng nhân dân tặng hoa chúc mừng đại hội

Ảnh: Các đoàn thể tặng hoa chúc mừng đại hội

      Sau thời gian làm việc tích cực, nghiêm túc, trách nhiệm cao trước chi bộ và các đảng viên, Đại hội chi bộ Trường mầm non Kim Sơn nhiệm kỳ 2017 - 2020 đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. Đại hội đã ra Nghị quyết, đã xác định nhiệm vụ trọng tâm của chi bộ nhà trường trong việc lãnh đạo tư tưởng, chính trị các đảng viên, các tổ chức đoàn thể của nhà trường và kế hoạch nhiệm kỳ 2017 - 2020 của chi bộ, nhà trường. 

Ảnh: Các Đ/c đảng viên bỏ phiếu bầu Ban chi ủy, Bí thư, Phó bí thư chi bộ

 Đ/c Đỗ Văn Đông-UVBTV-Phó CTHĐND phường tặng hoa chúc mừng ban chi ủy chi bộ

nhiệm kỳ 2017-2020.

Sau 1/2 ngày làm việc tích cực, khẩn trương và đầy trách nhiệm, Đại hội Chi bộ Trường Mầm non Kim Sơn nhiệm kỳ 2017 - 2020 đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã bầu ra 3 ban chi ủy khóa mới, đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Sang- Bí thư chi bộ, đồng chí Lê Thị Hà - Phó Bí thư chi bộ, đồng chí Nguyễn Thị Tân - ủy viên Chi bộ Trường Mầm non Kim Sơn  quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020.

BTV

Trần Thanh Huyền