Công khai Thông Tin về đội ngũ nhà giáo CBQL và NV năm học 2014-2015


PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐÔNG TRIỀU

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON KIM SƠN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

Kim Sơn, ngày 01 tháng 08 năm 2014

 THÔNG BÁO

 Công khai Thông Tin về đội ngũ nhà giáo CBQL và NV của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2014-2015

 

Stt

 

Nội dung

Tổng số

Hình thức tuyển dụng

Trình độ đào tạo

 

 

 

 

 

Ghi chú

Tuyển dụng trước NĐ 116 và td theo NĐ 116

(BC, HĐ làm việc ban đầu,HĐ làm việc có thời hạn, HĐ làm việc không thời hạn)

Các HĐ khác (HĐ làm việc, HĐ vụ việc, ngắn hạn, thỉnh giảng, HĐ theo NĐ 68)

TS

ThS

ĐH

 

 

TCCN

Dưới TCCN

 

Tổng số GV, CBQL

và NV

38

38

0

0

 0

14

10

14

0

 

I

Giáo viên

31

31

0

0

 0

10

9

12

0

 

II

Cán bộ quản lý

3

3

 0

0

 0

3

0

 0

 0

 

1

Hiệu trưởng

1

1

 0

0

 0

1

 0

0

0

 

2

Phó hiệu trưởng

2

2

0

0

 0

2

0

0

0

 

III

Nhân viên

4

4

0

0

 0

1

 0

3

0

 

1

Nhân viên văn thư

1

1

 0

0

 0

 0

 0

1

0

 

2

Nhân viên kế toán

1

1

0

0

 0

1

 0

 0

0

 

3

Thủ quỹ

0

 0

 0

0

 0

 0

0

0

0

 

4

Nhân viên y tế

1

1

0

0

 0

0

0

1

0

 

5

Nhân viên thư viện

0

 0

0

0

 0

0

 0

0

0

 

6

Nhân viên khác

 0

 0

 0

 0

 0

 0

0

 0

0

 

7

Nhân viên cấp dưỡng

1

1

0

0

 0

 0

 0

1

 0

 

 

                                                              Kim Sơn, ngày 01 tháng 08 năm 2014

                                                                 HIỆU TRƯỞNG

                                                                                        (Đã ký)

                                                                   Nguyễn Thị Ngọc Sang