Công khai chất lượng cuối năm 2017-2018


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

   TRƯỜNG MN KIM SƠN

                                                     THỐNG KÊ CHẤT LƯỢNG CUỐI NĂM HỌC 2017 - 2018

Xếp loại

Thời gian ĐG

TS học sinh

Theo dõi sức khỏe trên biểu đồ

Đánh giá 5 lĩnh vực giáo dục

Ghi chú

PT Bình thường

SDD nhẹ cân

SDDthấp còi

Đạt

Chưa đạt

SL

Tỷ lệ

%

SL

Tỷ lệ

%

SL

Tỷ lệ

%

SL

Tỷ lệ

%

SL

Tỷ lệ

%

Đầu năm học

425

388

91,29

5

1.2

32

7,5

393

92.5

32

7.5

 

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu